hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Društveno odgovorno poslovanje u Europskoj uniji

Četvrtak, 14. prosinca 2006. 

U posljednje dvije godine zabilježen je veliki napredak u uvođenju načela društvene odgovornosti u poslovanje poduzeća u EU. Istaknuto je to na nedavnom, drugom po redu Forumu glavnih dionika u ovom području (Multistakeholder Forum) održanom u Bruxellesu u organizaciji Europske komisije. Zaključci rasprava na Forumu pokazuju da obuhvatni i ciljani pristup razvoju društveno odgovornog poslovanja (DOP) dovodi do konsenzusa o obostranim koristima i u konačnici win-win situacije za poduzetnike i društvo u cjelini.

Sudionici Foruma podsjetili su na potrebe daljnjih napora i jačanja suradnje različitih društvenih aktera u svrhu uspješnijeg suočavanja s izazovima konkurentnosti na globalnom tržištu, ali i održivog razvoja.

Počeci reguliranja DOP-a počinju još 90-ih godina kao borba protiv socijalne isključenosti, a taj proces dobiva novu dinamiku Lisabonskim summitom. Tada su potvrđena nastojanja EU po tom pitanju, a ubrzo su uslijedile Zelena knjiga i Izvješće o napretku. Oba dokumenta su bili važni koraci u promicanju trostrukog pristupa održivom razvoju, podjednako na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Revizija Lisabonske strategije 2005. godine donosi potrebu intenzivnijeg gospodarskog razvoja i rasta, ali u okvirima održivog razvoja kao neupitnog okvira. Dvije godine nakon prvog velikog Europskog foruma o društveno odgovornom poslovanju na kojem su dane smjernice kao okvir i strategija budućeg djelovanja, ukazala se potreba za revizijom provedbe usvojenih preporuka.

Tadašnjem kao i ovogodišnjem okupljanju prisustvovali su svi relevatni akteri čija je suradnja i konstuktivni dijalog nužna pretpostavka ozbiljenja politike društveno odgovornog poslovanja. Gospodarstvenici, sindikati, nevladine udruge, predstavnici javne vlasti i akademske zajednice partneri su koji Europi trebaju osigurati primat kao središtu izvrsnosti upravo takve politike. Skup, koji je održan na inicijativu Europske komisije, osobno su pozdravili potpredsjednik komisije Gunter Verheugen i povjerenik za zapošljavanje i socijalna pitanja, Vladimir Spidla, zajedno sa članovima Europskog parlamenta i ostalim visokim dužnosnicima. Istaknuto je zadovoljstvo dosada učinjenim, konstatiran je veliki napredak u provedbi zacrtanih ciljeva, a pogotovo je važno da su tvrtke uvidjele nužnost provedbe takve politike. Ponovljeni su osnovni interesi i vrijednosti koje stoje iza cijelog projekta, a oni su prije svega međuovisnost radnika, gospodarstvenika i šireg građanstva. Politika društveno odgovornog poslovanja doprinosi društvenoj koheziji, ona uključuje u radni proces skupine poput osoba s posebnim potrebama, predstavnike manjinskih grupa i imigranata, pokazuje veću osjetljivost s obzirom na okoliš i njegove resurse i razvija alternativne oblike iskorištavanja energije.

U konačnici je smanjen negativni utjecaj na okoliš, tvrtke su uštedjele novac kojeg su investirale u dogoročne ekoodržive projekte, a sve to nipošto ne šteti globalnom pozicioniranju ekonomije Europke unije. Naime, dobri odnosi na relaciji kapital-rad koji se takvim načinom žele uspostaviti bit će još jedna komparativna prednost više u budućnosti u odnosu na konkurenciju. Glavna misao vodilja je da se gospodarski razvoj mora pozitivno odraziti na čitavo društvo, njegov okoliš, a poduzetnička sloboda nužno uključuje i odgovornost. Politika DOP-a je kao takva i iznad pravnog okvira poslovanja poduzetnika jer ona uključuje vrijednosni konsenzus, ono čemu svi moraju i mogu težiti. A u tim nastojanjima, stalna suradnja, dijalog, povjerenje, ali i kritičko preispitivanje sa svojim feed-backom su conditio sine qua non.
Svijest o nužnosti suradnje i stalnoj razmjeni informacija i iskustava je bilo ono čime je skup i završio. Sljedeći sastanak je dogovoren 2008., a do tada su dogovoreni i neki budući koraci. Postignut je dogovor o Europskom savezu za DOP u kojeg su se dosad učlanile stotine tvrtki već aktivne po tom pitanju, ističe se potreba daljnjeg produbljivanja i proširivanja kontakata između komisije EU i zemalja članica, otvara se prostor aktivnijoj ulozi europskih regija, a poseban je naglasak stavljen na malo i srednje poduzetništvo kao dominantnoj formi ustroja gospodarstva EU. S obzirom na takvu njegovu važnost, jedan je od prioriteta maksimalno ga uključiti i pružiti mu potporu, a po tom su pitanju neki napori već i poduzeti. Tu primjerice spadaju paneuropska kampanja podizanja svijesti o važnosti politike DOP-a koja se provodi u suradnji s udruženjima EUROCHAMBRES i UEAPME, financijska potpora stvaranju mreže Vaderegio koja okuplja europske regije aktivne na području DOP-a, itd. .
Sama politika društveno odgovornog poslovanja podrazumijeva transparentnost, nastoji bolje aktivirati potencijale globalizacije i reducirati njene negativnosti, želi doprinijeti jačoj svjetskoj vladavini, redukciji siromaštva, poboljšanju obrazovanja, znanosti i većoj zaštiti ljudskih prava. Stoga je njena perspektiva, ali i odgovornost u svakom slučaju iznimna.

Više o tome:
Preporuke Priopćenje Europske Komisije – Napredak društveno odgovornog poslovanja u Europi

Europski forum dionika na području društveno odgovornog poslovanja – prosinac 2006.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111