hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF
Nacionalna zaklada i programi EU, EGP/Norveški fondovi

Sukladno svojoj misiji, programskim ciljevima i osnovnim djelatnostima, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je svim aktivnostima vezanim uz omogućavanje organizacijama civilnoga društva korištenje i sudjelovanje u EU programima prošla kroz razdoblja:

  1. razdoblje od 2004. do 2006. godine – kada je bila u pripremnom postupku za dobivanje statusa posredničkog provedbenog tijela i kada je za Delegaciju Europske komisije osiguravala konzultantske usluge kroz provođenje natječajnih postupaka i praćenje provedbe projekata u okviru sheme za dodjelu financijske potpore “CARDS 2002 – Pružanje usluga u zaštiti zdravlja, socijalnoj skrbi i izvaninstitucionalnom obrazovanju” temeljem Ugovora o pružanju usluga (Service Contract) broj 96498 sklopljenog s Europskom komisijom 11. ožujka 2005. godine ... više

  2. razdoblje od 2006. do 2010. – kada se, nakon odluke da će provedbeno tijelo za korištenje EU fondova i programa za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj biti Vladin Ured za udruge, nastavila baviti jačanjem sposobnosti organizacija civilnoga društva za sudjelovanjem u procesima europskih integracija kroz izobrazbu (u suradnji s ECAS-om – European Citizen Action Service iz Bruxellesa), dostupnost informacija (izdanje hrvatske inačice knjiga: Vodič kroz fondove EU i Vodič kroz udruge u Europskoj uniji) te kontinuiranim informiranjem o aktivnostima organizacija civilnoga društva u Europskoj uniji kroz elektronički bilten “Civilnodruštvo.EU”.

  3. razdoblje od 2010. do danas - temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/2010) te provedenih revizija za akreditiranje Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela za IV. komponentu IPA programa, OP Razvoj ljudskih potencijala 16. kolovoza 2012. godine Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva od Europske komisije dobila je i Odluku o akreditaciji. Nacionalna zaklada akreditirana je kao posredničko tijelo razine 2, i to za 2. mjeru iz 5. prioriteta – Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj. U okviru IPA IV. komponente raspisana su tri natječaja za projekte za područje civilnoga društva: Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva, Podrška programa organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine i Podrška programa organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva na jačanju gospodarske i socijalne kohezije.

  4. Europski socijalni fond – ESF, strukturni je instrument osnovan 1958. godine koji služi ostvarivanju strateških ciljeva politike zapošljavanja u europskim regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti, s ciljem uspostavljanja gospodarske i socijalne ujednačenosti na razini cijele Europske unije, a sve u okviru cilja konvergencije. Hrvatska je, nakon pristupanja Europskoj uniji, ostvarila pravo na korištenje ovog instrumenta kako bi, kroz različite projekte, kvalitetno provela nacionalne politike usmjerene k povećanju zaposlenosti.

    Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je u Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala imenovana je Posredničkim tijelom razine 2 za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja civilnoga društva.

  5. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, otvorila se mogućnost korištenja fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn i Island od 1994. godine financiraju projekte u zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora, kako bi se smanjile socijalne i ekonomske razlike unutar Zajednice, te ojačala bilateralna suradnju između zemalja članica.

    Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva odabrana je za provedbeno tijelo fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške za područje civilnoga društva.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111