hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Zajednička inicijativa Europske komisije i Svjetske banke za potporu razvoju civilnog društva

Četvrtak, 11. siječnja 2007. 

Europska komisija i Svjetska banka pokrenuli su u siječnju 2007. program koji bi trebao omogućiti koordinaciju donatora na području razvoja civilnog društva. Program se temelji na sporazumu kojeg su dvije institucije potpisale u Bruxellesu 12. prosinca 2006. godine, a provodit će se tijekom razdoblja od tri godine.

Program će podrazumijevati implementaciju Mehanizma donatorske razmjene, koordinacije i informiranja (Donor Exchange, Coordination and Information Mechanism – DECIM), koji je otvoren bilateralnim i multilateralnim donatorima i privatnim zakladama, a od kojeg će koristi imati velik broj organizacija civilnog društva.

DECIM je volonterski donacijsko – koordinacijski proces, koji se temelji na načelima transparentnosti, razmjene informacija i proaktivnim naporima traženja učinkovitog povezivanja sudjelujućih agencija koje podupiru razvoj civilnog društva u zemljama srednje i istočne Europe, bivšeg Sovjetskog saveza, zapadnog Balkana, Turske, kao i mediteranskim zemljama i zemljama Bliskog istoka.

Program će provoditi organizacije potpisnice sporazuma, a upravljanje će preuzeti Svjetska banka. Europska komisija se obvezala na donaciju od 500 tisuća eura, kao osnovno financiranje na putu potpore DECIM-u. Koncept unaprijeđene koordinacije među donatorima na području razvoja civilnog durštva se temelji na „Pariškoj deklaraciji o učinkovitosti pomoći“ (Paris Declaration on Aid Effectivness).

Osvrnuvši se na sporazum potpisan u Bruxellesu, Koos Richelle, generalni direktor Ureda Europske komisije EuropAid, rekao je da je DECIM proces, a ne još jedna nova struktura kojoj predstoji teška institucijska izgradnja, a koncept razvoja civilnog društva nije ograničen samo na potporu organizacija civilnog društva. Dodao je kako DECIM odražava ideal informiranog, osnaženog i osviještenog građanina koji ima samopouzdanje i volju uključiti se u razvojni proces te kako se radi o civilnoj zauzetosti, a ne o pomoći kompleksnim međunarodnim agencijama kako bi ušle u dijalog sa organizacijama civilnog društva. Graeme Wheeler, izvršni direktor Svjetske banke, naznačio je da je veoma ohrabrujuće vidjeti još jedno područje uske suradnje između Svjetske banke i Europske komisije te kako te dvije organizacije imaju zajednički cilj i jedinstvenu priliku doprijeti i do drugih partnera i uključiti ih u podupiranje razvoja civilnog društva, na učinkovit i ekonomičan način.

Inicijativa DECIM-a ima četiri svrhe. Prva je razmjena informacija o operativnim programima uglednih partneraa DECIM-a. Druga svrha predviđa identificiranje mogućnosti za povezivanje i zajedničke inicijative partnerskih organizacija na državnoj i subregionalnoj razini. Treća svrha podrazumijeva uključivanje drugih agencija i razvojnih partnera u razmatranje javnih politika vezanih uz razvoj civilnog društva na regionalnoj razini. Četvrta je svrha uključiti i poduprijeti zajedničke inicijative kako bi se ubrzao razvoj civilnog društva, gdje se za takvo što ukaže prilika.

Aktivnosti predviđene programom rada će se odvijati kroz pet zajedničkih tema:

  • pravni okvir za djelovanje organizacija civilnog društva
  • javno zagovaranje, policy dijalog i vladavina
  • pružanje socijalnih usluga i izgradnja socijalnog kapitala
  • financijska održivost organizacija civilnog društva
  • jačanje kapaciteta, razmjena znanja i umrežavanje organizacija civilnog društva

Koncept i način provedbe inicijative DECIM razvijen je nakon više od godinu i pol dana širokog procesa savjetovanja državnih i međudržavnih donatorskih agencija, zaklada te predstavnika organizacija civilnog društva. Aktivnosti programa tijekom prve godine uključivat će vanjsku evaluaciju procesa donatorske koordinacije u području razvoja civilnog društva, finalizaciju akcijskih planova u pet prioritetnih programskih područja, niz globalnih seminara učenja na daljinu u područjima relevenatnim za donatorsku potporu razvoju civilnog društva te pokretanje posebnog donatorskog internetskog portala u suradnji s kanadskom agencijom za međunarodni razvoj.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111