hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Istraživanje o stanju razvoja organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj

Petak, 26. siječnja 2007. 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva započela je s provedbom istraživanja pod nazivom Procjena stanja razvoja organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj. Istraživanje se provodi uz sufinanciranje AED-a (Academy for Educational Development) i USAID-a (United States Agency for International Development), a svrha mu je omogućiti podlogu za longitudinalno praćenje stanja razvoja organizacija civilnoga društva, poglavito udruga, u predstojećem razdoblju, sukladno strateškim ciljevima Nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 12. srpnja 2006. godine.

Rezultati istraživanja bit će dostupni javnosti i raspravljani u svibnju ove godine. Uzorak od gotovo 1.400 udruga uključenih u istraživanje omogućit će po prvi puta u Hrvatskoj temeljitu procjenu stanja u nevladinom sektoru.

Popis udruga uvrštenih u uzorak sačinjen je na temelju kriterija ostvarene financijske potpore za projekte i programe iz sredstava Državnog proračuna ili dijela prihoda od igara na sreću u 2005. godini, a prema izvještaju Ureda za udruge pripremljenom u suradnji sa svim tijelima državne uprave, uredima Vlade i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva. U tom smislu uzorak pokriva udruge iz svih županija Hrvatske, ali i ključnih sektora u kojima udruge djeluju.

Nakon provedbe javnog natječaja, provođenje istraživanja povjereno je istraživačkoj agenciji Target iz Zagreba. Istraživanje se provodi metodom strukturiranog intervjua, pri čemu ispitanici (vodeće osobe udruga i donatorskih organizacija) u osobnom susretu s anketarima odgovaraju na niz pitanja prema unaprijed pripremljenom obuhvatno i metodološki precizno oblikovanom anketnom upitniku. Kako na anketu odgovaraju osobe koje obnašaju neku od voditeljskih funkcija (predsjednik udruge, izvršni direktor i slično), smatramo da ćemo postići veliku relevantnost odgovora.Anketni upitnici sadržavaju sljedeće kategorije pitanja:

 • Opća pitanja – osnovne informacije i uvjeti rada
 • Misija, područja djelovanja i aktivnosti
 • Struktura udruge
 • Osoblje i volonteri
 • Educiranost osoblja koje radi u udruzi
 • Financijska stabilnost – izvor financiranja
 • Suradnja među udrugama - umrežavanje
 • Suradnja s državom
 • Suradnja s poslovnim sektorom
 • Europske integracije, međunarodna i regionalna suradnja
 • Uključenost zajednice – korisnika u rad udruga
 • Kvaliteta usluge
 • Odnos javnosti prema udrugama
 • Suradnja s medijima
 • Pravni i fiskalni regulatorni okvir
Nacionalna zaklada se obvezuje upoznati javnost s rezultatima ovog istraživanja, kada ono bude dovršeno.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111