hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA za voditelja/icu projekta Međunarodna konferencija o ravnopravnosti spolova

Srijeda, 07. veljače 2007. 

U sklopu sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Zajednice koji se odnosi na primjenu Okvirne strategije Zajednice o ravnopravnosti spolova, za razdoblje od 2001. do 2005/06., Europska komisija je prihvatila projektni prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, kao nositelja Programa, za organizaciju međunarodne Konferencije kojoj je cilj podizanje javne svijesti o pitanjima ravnopravnosti spolova. U studenom 2006., potpisan je ugovor o financijskoj potpori tom projektu od strane Europske komisije.

Hrvatska vlada je 16. ožujka 2006. donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o suglasnosti između RH i EZ o sudjelovanju Hrvatske u navedenom Programu.

Program Zajednice koji se odnosi na Okvirnu strategiju Zajednice o ravnopravnosti spolova ustanovljen je Odlukom Vijeća 2001/51/EZ od 20. prosinca 2000. i smatra se jednim od instrumenata neophodnim za provedbu Okvirne strategije Zajednice o ravnopravnosti spolova, a također je i dio pravne stečevine EU unutar poglavlja 19. - Socijalna politika i zapošljavanje i kao takav obvezujući za Republiku Hrvatsku. Cilj Programa je promicanje načela ravnopravnosti spolova te uklanjanje svih oblika spolne/rodne diskriminacije, a treba pridonijeti osviještenosti građana Unije, zemalja pristupnica i kandidatkinja o vrijednostima i aktivnostima koje promiču rodnu ravnopravnost, kao i poboljšati razumijevanje borbe protiv izravne ili neizravne diskriminacije koje su regulirane zakonodavstvom Europske unije. Okvirna strategija Zajednice o ravnopravnosti spolova obuhvaća aktivnosti vezane uz ekonomsko osnaživanje žena, jednaku participaciju žena i muškaraca u političkom životu i procesima odlučivanja, borbu protiv nasilja nad ženama, uživanje jednakih socijalnih prava te uklanjanje spolnih uloga i stereotipa. I. Cilj projekta/Konferencije:Podizanje svijesti i znanja o Okvirnoj strategiji Zajednice – Ravnopravnost spolova (vidi: www.ured-ravnopravnost.hr ) i promicanje europskih vrijednosti i primjera dobre prakse Održavanje Konferencije predviđeno je za lipanj 2007. uz sudjelovanje stranih stručnjaka/inja s područja ravnopravnosti spolova, niza hrvatskih stručnjaka/inja i cca 150 sudionika/ca. II. Projektni/a voditelj/ica za svoj rad odgovara predstojnici Ureda te surađuje sa stručnom suradnicom u svim pitanjima planiranja aktivnosti, vođenja projekta, praćenja projekta kao i financijskim aspektima projekta. III. Opis posla i zaduženja voditelja/ice projekta:
 • Provedba cjelokupnog projekta uključujući organizaciju konferencije
 • Razrada sistema praćenja projekta u suradnji s interdisciplinarnom radnom skupinom, priprema evaluacijskih instrumenata te završna obrada rezultata evaluacije
 • Uspostavljanje pravovremene komunikacije i korespondencije sa stručnjacima/kinjama koji/e će izlagati na konferenciji u cilju pripreme sadržaja konferencije
 • Suradnja s medijima s ciljem organizacije promidžbe konferencije
 • Priprema Zbornika konferencije
 • Izrada redovnih izvještaja Uredu
 • Financijsko praćenje provedbe projekta i izrada narativnog i financijskog izvješća za Europsku Komisiju
 • Obavljanje i drugih poslova koje joj/mu povjeri predstojnica Ureda sa ciljem postizanja rezultata projekta

IV. Trajanje: 15.2. –15.7. 2007.

V. Traženi uvjeti:

 • Visoka stručna sprema
 • Iskustvo u području promicanja ravnopravnosti spolova
 • Iskustvo u vođenju projekata stranih donatora (osobito u projektima financiranim od strane Europske Komisije)
 • Iskustvo u organizaciji međunarodnih konferencija s velikim brojem sudionika/ca
 • Vještine upravljanja, koordinacije i organizacije
 • Izvrsno poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu

VI. Ponudama s iskazom interesa je potrebno priložiti:

- životopis - dokaz o navodima iz pisma iskaza interesa - pisma preporuke VII. Po završetku odabira s odabranim kandidatom/kinjom zaključit će se Ugovor o djelu u trajanju od pet mjeseci. VIII. Ponude dostaviti:U elektronskom obliku: ured.ravnopravnost@vlada.hr ili Poštom na adresu: Ured za ravnopravnost spolova,
Mesnička 23,
10000 ZagrebIX. Ponude dostavljene nakon 11.02.2007. neće biti razmatrane.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111