hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Ceraneo započeo prikupljanje informacija o razvoju i konkretnim aspektima kombinirane socijalne politike

Petak, 30. ožujka 2007. 

CERANEO- Centar za razvoj neprofitnih organizacija ovaj će tjedan odaslati upitnik na više od 700 adresa centara za socijalnu skrb, ustanova socijalne skrbi (javnih i privatnih), svih gradskih i županijskih uprava te na adrese 150 udruga iz područja socijalne, zdravstvene i humanitarne djelatnosti. Tako će započeti javno djelovanje unutar projekta „Uloga civilnog društva u jačanju kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj“.

Temeljem dugogodišnjeg iskustva u ovom području CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija, uz potporu i suradnju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, očekuje da će rezultati ovog projekta ponuditi odgovore na razvojna pitanja kombinirane socijalne politike u Hrvatskoj.

U razvijenim zemljama, a osobito u zemljama novim članicama Europske unije, potiče se razvoj kombinirane socijalne politike te sve veća uloga organizacija civilnog društva. Ostvarujući načelo supsidijarnosti, očekuje se da organizacije civilnog društva budu aktivni zagovornici socijalnih prava, pružatelji socijalnih usluga, inovatori socijalnih programa te socijalni poduzetnici.

Cilj projekta je potaknuti razvoj kombinirane socijalne politike, s naglaskom na razvoj civilnog društva kao važnog dionika socijalnih reformi, njihove praktične primjene te decentralizacije i deetatizacije sustava socijalne politike.

U okviru projekta upitnikom se prikupljaju informacije o razvoju i konkretnim aspektima kombinirane socijalne politike. Nakon prikupljenih podataka iz vraćenih upitnika organizirat će se konferencija na kojoj će se raspraviti dobiveni rezultati. Radi dugoročne suradnje na pitanjima kombinirane socijalne politike, želimo osnovati mrežu suradnika koji će biti uključeni u naše projekte.

Više o projektu možete naći na www.ceraneo.hr

Upitnici su dostupni klikom na linkove:

1. upitnik za gradove

2. upitnik za županije

3. upitnik za ustanove

4. upitnik za centre za socijalnu skrb

5. upitnik za udruge

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111