hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Seminar o štetnosti korupcije: „Antikorupcijski programi i mjere prevencije“

Srijeda, 25. srpnja 2007. 

Specijalizirana jedinica Uprave za proširenje Europske komisije (u daljnjem tekstu: TAIEX) tijekom 2007. godine organizirala je niz seminara o antikorupcijskim programima i mjerama prevencije kojima je cilj podizanje svijesti o štetnosti korupcije. Seminari su vrlo uspješno održani u Zagrebu 26. i 27. veljače 2007. godine, u Rijeci 15. i16. svibnja, u Osijeku 18. i 19. lipnja te u Splitu 20. i 21. lipnja 2007. godine. Posljednja dva seminara u nizu održat će se u Zadru 15. i 16. listopada i u Dubrovniku 17. i 18. listopada 2007. godine.

Prijavu na seminar potrebno je dostaviti najkasnije do 31. kolovoza 2007. gđi Ani Mariji Markt, Ministarstvo pravosuđa, tel: 3710 677, fax: 3710 672, e-pošta: amarkt@pravosudje.hr

Budući da se borbi protiv korupcije pridaje veliki značaj u ispunjavanju političkih kriterija na putu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, ovaj seminar je namijenjen predstavnicima različitih tijela državne uprave, lokalne samouprave i uprave, pravosuđa, udruga koje se bave pitanjem korupcije, medija, predstavnicima strukovnih udruga, sindikata, poslodavaca s namjerom da ih se informira o važnosti borbe protiv korupcije.

Ovim seminarom se prvenstveno želi podignuti razina svijesti o štetnosti korupcije među onim ciljanim grupama našega društva koje se susreću ili mogu susresti s problemom korupcije, pružanjem informacija o različitim europskim modelima, metodama i iskustvima u borbi protiv korupcije, kao i iskoristiti prigodu i upoznati javnost s hrvatskim Nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006.-2008. kojeg je Hrvatski sabor usvojio 31. ožujka 2006. godine.

Između ostaloga, na seminaru će istaknuti strani stručnjaci iznijeti iskustva pojedinih država članica Europske unije u borbi protiv korupcije; bit će razgovora o najučinkovitijim načinima prevencije, otkrivanja i progona koruptivnih kaznenih djela, te o poteškoćama u otkrivanju, istrazi i progonu počinitelja kaznenih djela s elementima korupcije. Polaznici će imati priliku kroz prezentacije i rasprave ustanoviti najbolje prakse, mehanizme i strategije u međusobnoj suradnji u borbi protiv korupcije. Nadalje, predstavnici državne uprave i različitih organizacija će imati priliku predavanjem gđe. Dr Henriette Schatz, stručnjakinje za menadžment u LaLance Partners in Management, Nizozemska, vidjeti u kojem pravcu treba usmjeriti rad na poboljšanju odgovornosti, učinkovitosti i organizacije radnih tijela s ciljem postizanja transparentnosti u poslovanju kao bitne pretpostavke suzbijanja pojava korupcije u tijelima državne uprave.

Jedan od ciljeva ovih seminara je i jačanje interinstitucionalne suradnje svih tijela državne uprave i lokalne samouprave i uprave koja se bave suzbijanjem korupcije na svim razinama. Ovi će seminari biti iznimna prilika svim polaznicima da se međusobno upoznaju, razmijene iskustva, kao i da se razgovara o specifičnim problemima različitih hrvatskih regija po ovome pitanju.

Europska komisija - TAIEX organizira i snosi trošak (dvorana, prijevod, ručak, piće i hotelski smještaj sudionicima koji dolaze iz mjesta udaljenijeg od 100 km od mjesta održavanja seminara) održavanja ovog seminara uz tehničku pomoć Ministarstva pravosuđa.

Budući je namjera bila organizirati ovaj seminar za što širi krug ljudi, TAIEX je spreman financirati seminar na kojem bi prisustvovalo do 150 polaznika. Svim će sudionicima seminara biti pravovremeno dostavljen Dnevni red seminara.

Napominjemo da je seminar jednako namijenjen osobama koje rukovode i imaju ovlast odlučivanja u organizaciji, kao i osobama kojih svakodnevni posao nosi rizik pojave korupcije ili je riječ o profilu posla koji se u javnosti i medijima povezuje uz korupciju (inspektori, rad sa strankama, odlučivanje o pravima građana, javna nabava, nadzor, carina, porezi, pravosuđe, unutarnji poslovi, financije, lokalna uprava i samouprava) kao i najširoj javnosti u edukativnom i promotivnom smislu (nevladinim udrugama, medijima, školama, fakultetima itd.).

Molimo da prijavu na seminar dostavite najkasnije do 31. kolovoza 2007.Seminar o štetnosti korupcije: „Antikorupcijski programi i mje gđi Ani Mariji Markt, Ministarstvo pravosuđa, tel: 3710 677, fax: 3710 672, e-pošta: amarkt@pravosudje.hr

Vrlo je važno da uz ime polaznika budu navedeni sljedeći podaci (na engleskom jeziku, ako je moguće):

Ime i prezime

Radno mjesto – funkcija

Institucija/poslodavac

Adresa

Adresa e-pošte (obvezno, ako nemate vlastitu napišite nečiju kojom se možete koristiti)

Telefon

Telefax

Mobilni telefon

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111