hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
TV emisija: Kraj pregovora sa EU – iskorak ili raskorak

Petak, 03. lipnja 2011. 

 

Hrvatska se već izvjesno vrijeme nalazi u posljednjoj etapi pregovora o punopravnom članstvu u Europskoj uniji, etapi u kojoj mora pružiti uvjerljive dokaze da zadovoljava kriterije  oko preostalih otvorenih pitanja.

Evidentni zamor i nizak stupanj podrške javnosti procesu pristupanja EU ukazuje na ograničeni potencijal za djelotvornu provedbu preuzete pravne stečevine. Upravo u posljednjoj etapi pregovora sve je vidljiviji raskorak između stava političkih elita i građana/ki, jer se procesom pristupanja EU dosada u značajnijoj mjeri upravljalo na netransparentan i isključiv način. Unutar pregovaračkog procesa to je ujedno i posljednja prilika da se intenziviraju zahtjevi oko poštivanja svih mjerila u Poglavlju 23 i da se, makar i u posljednjem trenutku ukaže na potrebu sudjelovanja što većeg broja građana/ki kod donošenja odluke o ulasku u EU.

Sudjelovanje građana na referendumu i moguća podrška članstvu Hrvatske u EU u mnogome će ovisiti upravo o kapacitetu ove Vlade da napravi, a neke buduće da održi taj iskorak.

Tema emisije Cenzura - Kraj pregovora s Europskom unijom –  iskorak ili raskorak.  

Emisija je nastala kao dio Projekta „Premošćivanje jaza između Europe i njenih budućih građana“ financiranog u okviru natječaja IPA INFO 2009, EuropeAid/130345/L/ACT/HR.

Proizvodnja emisije dijelom je podržana sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Emisija se realizira u produkciji Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda ˝CENZURA PLUS˝, a emitira se u petak u 21:00h (reprizno u subotu), na TV Jadranu i na YouTube Chanel: CenzuraPlusTV. Emisiju Cenzura možete pratiti i na Max TV-u i B Net-u, a idućeg tjedna na internet televiziji Smart TV www.smarttv.com.hr  te na drugim lokalnim televizijama u Hrvatskoj.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111