hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Izobrazba o upravljanju projektnim ciklusom u IMPACT-u

Četvrtak, 09. lipnja 2011. 

 

U kontekstu prekograničnog programa IPA CRO-BiH, u organizaciji Ureda Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u BiH i u Hrvatskoj, te IMPACT-a – Europskog centra za međusektorsku suradnju, u Zadru će se održati izobrazba o upravljanju projektnim ciklusom, u Centru IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju, Put Stanova bb / Ul. dr. Franje Tuđmana bb, u Zadru, 9. lipnja u 11:00 sati.

Osnovni cilj ove izobrazbe je upoznati prekogranične sudionike, potencijalne partnere na budućim projektima o načinu prijave za prekogranične projekte, s osobitim naglaskom na prekogranični program IPA  s Bosnom i Hercegovinom.

Ukupan broj polaznika je 24, od čega 12 s bosanske i 12 s hrvatske strane, a većinom se radi o predstavnicima razvojnih agencija, udruga, općina i gradova.

Ovo je druga radionica koju zajednički organiziraju UNDP BiH i UNDP Hrvatska, a prva je održana u Bihaću.

Izobrazba ima cilj:

  1. Uvesti upravljanje projektnim ciklusom i logičku matricu kao temeljne alate u kreiranju projekta, odnosno za pripremu projektnog prijedloga.
  2. Upoznati sudionike s osnovnim elementima pri definiranju problema i potreba, ciljeva, očekivanih rezultata i aktivnosti kao i s metodologijom provedbe i održivom upravljanju projekata koje financira Europska unija
  3. Upoznati sudionike s pripremom projektnog proračuna.
  4. Osigurati pomoć u izradi projektnih prekograničnih projekata.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111