hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Održana konferencija 'Civilno društvo Mediterana - jamstvo dijaloga i suradnje'

Petak, 22. srpnja 2011. 

 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u svojstvu koordinatora Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu, organizirala je konferenciju 'Civilno društvo Mediterana - jamstvo dijaloga i suradnje' koja je održana 14. i 15. srpnja 2011. godine u centru IMPACT - Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru.

Konferencija je okupila tridesetak članova Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu te predstavnike drugih nacionalnih mreža iz zemalja sjevernog i južnog Mediterana, a koje su članice Zaklada Anna Lindh (ALF). Tako su na konferenciji sudjelovali i predstavnici Crnogorske, Egipatske i Francuske ALF nacionalne mreže. Također, u radu konferencije su sudjelovali i predstavnici nekoliko tijela državne uprave koji su uključeni u koordinaciju Unije za Mediteran, međunarodne integracije koje je sastavnica i Zaklada Anna Lindh, kao i direktor agencije Gallup Europe.

Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu članica je Euro-mediteranske zaklade za dijalog kultura „Anna Lindh“ (ALF - Anna Lindh Foundation) sa sjedištem u Aleksandriji, Egipat. ALF djeluje kao mreža nacionalnih mreža organizacija civilnog društva, javnih ustanova i neprofitnih organizacija iz 43 zemlje članice Unije za Mediteran, među kojima je i Hrvatska. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva koordinator je Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu koja danas broji 91 organizaciju.

Konferencija 'Civilno društvo Mediterana - jamstvo dijaloga i suradnje' imala je za cilj raspraviti ulogu organizacija civilnoga društva u uklanjanju stereotipa, promicanju dijaloga, znanja i različitosti među kulturama te razvoju tolerancije. Osim toga, na Konferenciji su razmijenjena iskustva i informacije o aktivnostima organizacija civilnoga društva na području Euro-Mediterana, čime je iskorištena prigoda da se organizacije civilnoga društva međusobno upoznaju s radom, povežu te zajednički razmotre rješenja i odgovore na izazove koji stoje pred zemljama Mediterana, tražeći odgovore na pitanja izgradnje demokratskoga i slobodnoga društva.

Na konferenciji je u sklopu tematskih sjednica bilo govora i o ulozi medija u prikazivanju djelovanja aktivnog građanstva s naglaskom na suprostavljenje stereotipizaciji te zalaganju za društvenu uključenost, a također su razmotrena pitanja prijenosa znanja i iskustava iz tranzicijskih zemalja vezana uz aktivno građanstvo, u kontekstu aktualnih društvenih događanja na području sjeverne Afrike. Naposljetku, ponuđene su i neka rješenja za povećanje mobilnosti umjetnika i mogućnosti unaprijeđenja kulturne razmjene na području Euro-Mediterana te su ponuđene perspektive daljnjeg razvoja suradnje na Euro-Mediteranu.

Prema reakcijama sudionika Konferencije, ovo je bio značajan skup koji je pridonio boljem upoznavanju članova Hrvatske mreže sa trenutnom situacijom, ali i potencijalima razvoja suradnje na prostoru Euro-Mediterana, što će u narednom razdoblju svakako biti važna činjenica pri sudjelovanju organizacija civilnoga društva iz Republike Hrvatske u procesima razmjene i razvoja u području interkulturalnosti i kulturne raznolikosti te uloge koje u tom kontekstu zauzima civilno društvo.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111