hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Raspisan natječaj Phare 2006

Ponedjeljak, 28. siječnja 2008. 

U skladu s ciljem ukupnog programa, kojime se želi omogućiti aktivno sudjelovanje organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj u razvoju, provedbi i praćenju javnih politika i onih vezanih uz Acquis, te doprinijeti podizanju svijesti o prednostima i izazovima pristupanja u EU, specifičan cilj ovog poziva na podnošenje projektnih prijedloga je pružiti financijsku potporu organizacijama civilnoga društva koje doprinose uspješnosti procesa reformi vezanih uz pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, te ispunjavanju političkih kriterija za EU članstvo za područje demokratizacije i ljudskih prava.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Središnje jedinice za financiranje i ugovaranje, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. ožujka 2008. godine.

Projektni prijedlozi trebali bi biti unutar jednog ili više prioriteta: jačanje lokalnog razvoja i građanskog sudjelovanja, uspostavljanje kroz-sektorskih partnerstava s ciljem snaženja procesa i praksi demokratizacije i ljudskih prava, te poticanje unutar-sektorsku suradnju, partnerstava i umrežavanje organizacija civilnoga društva s ciljem jačanja utjecaja civilnoga društva te sudjelovanja u razvoju, provedbi i praćenju javnih politika vezanih uz pitanja demokratizacije i ljudskih prava.

Financijske potpore koje će se dodjeljivati iznositi će od 50.000,00 do 100.000,00 EUR, a osim neprofitnih, nevladinih organizacija ili formalnih mreža takvih organizacija koji su mogući podnositelji projektnih prijedloga, u partnerskom i su-financijskom odnosu na projektima mogu sudjelovati i lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne, razvojne i istraživačke institucije.

Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju promicanje i provođenje antikorupcijskih aktivnosti, podizanje svijesti o pitanjima vezanim uz sukob interesa, promicanje i zaštitu načela vladavine prava te transparentne i odgovorne javne uprave, posredstvom uključivanja građana u postupak donošenja odluka, uopće snaženje sudjelovanja organizacija civilnoga društva i samih građana u stvaranje, provedbu i praćenje javnih politika, programa i planova važnih za razvoj lokalne zajednice. Među njima su i promicanje razvitka volonterskog rada, solidarnosti i filantropije, promicanje vrijednosti tolerancije, pluralizma, inter-kulturalizma i borbe protiv diskriminacije, kao i promicanje i razvoj nenasilnih metoda rješavanja sukoba, i još druge.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111