hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Priopćenje za javnost

Petak, 11. lipnja 2004.  NATJEČAJI

Natječaj "Naš doprinos zajednici" prvi put otvara mogućnost da financijsku potporu ostvare građanske inicijative. Putem ovog natječaja financirat će se jednokratne akcije kojima se razvija svijest o potrebi angažmana za opće dobro, angažmana za razvoj zajednice, akcije samopomoći i sl. Inicijative mogu prijaviti udruge, zaklade, jedinice mjesne samouprave, neprofitne ustanove (škole, vrtići, knjižnice, domovi, centri i sl.). Potpore se odobravaju u iznosu do 15.000 kuna. Rok za prijavu je do 28. lipnja 2004.

Natječajem "Zajedno za bolje" otvara se mogućnost financiranja aktivnosti koje potiču razvoj zajednice. Potpore će se odobravati isključivo za zajedničke projekte udruga, jedinica lokalne samouprave i lokalnog (poslovnog) sektora i /ili ustanova, a cilj im je poboljšanje uvjeta življenja i rada u zajednici. Potpore se odobravaju u iznosima do 100.000 kuna. Rok za prijavu je do 9. srpnja 2004.

Natječajem "Od ideje do razvoja"moći će se ostvariti potpore za konkretne razvojne programe poticanja socijalnog, neprofitnog poduzetništva i osnaživanja samozapošljavanja u područjima od posebne državne skrbi, na otocima i brdsko-planinskim područjima, a projekti moraju biti usklađeni s potrebama i mogućnostima lokalne zajednice. Projekte mogu prijaviti i strukovne udruge i udruge građana, zaklade, ustanove, jedinice mjesne samouprave. Potpore se odobravaju u iznosima do 100.000 kuna. Rok za prijavu je do 9. srpnja 2004.

U okviru natječaja "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" moći će se ostvariti potpore za projekte i programe koji pridonose demokratizaciji društva i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, i to: programi potpore razvoja civilnoga društva, demokratsko sudjelovanje građanki i građana u određivanju javne politike, razvoj volonterstva, oprost i pomirenje/suživot i tolerancija....itd. Potpore se odobravaju u iznosima do 80.000 kuna za programe, a za projekte do 20.000 kuna. Rok za prijavu je do 9. srpnja 2004.

Posebnim natječajem udrugama se otvara mogućnost financiranja sudjelovanja na međunarodnim skupovima. Uvjet pod kojim se može ostvariti ova financijska potpore jest da je skup relevantan za stjecanje potrebnih iskustava, znanja i vještina za razvoj nevladinog sektora. Rok prijave: kontinuirano do isteka planiranog fonda za potpore, uz uvjet da zahtjev treba uputiti najmanje 30 dana prije odlaska na skup.

POZIVI ZA ISKAZIVANJE INTERESA

1.Suradnja u području provođenja edukacijskih modula odnosi se na provedbu 30-ak edukacijskih modula namijenjenih neprofitnom sektoru, javnom sektoru i poslovnom sektoru. Između brojnih modula navodimo: edukaciju volontera i organizatora volonterskih aktivnosti, edukaciju voditelja projekata u udruzi, edukaciju o lobiranju i zastupanju, edukacija o neprofitnom marketingu, obrazovanje za ljudska prava...itd. Rok za prijavu ponude za suradnju je do 9. srpnja 2004.
2.Poziv za iskazivanje interesa za provođenje istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva otvoren je do 9. srpnja 2004.

OSTALI NATJEČAJI I FINANCIJSKE POTPORE

1. Do kraja lipnja 2004. godine Nacionalna zaklada će raspisati još dva natječaja, i to:
- Institucionalne potpore za razvoj i stabilizaciju organizacije
- Programsko povezivanje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj

2. Do kraja rujna 2004. godine bit će objavljen natječaj u okviru programa CARDS 2002
- Jačanje kapaciteta neprofitnih organizacija za pružanje usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i izvaninstitucionalnoj naobrazbi.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111