hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Donesen Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN br.169/04)

Ponedjeljak, 13. prosinca 2004. 

Hrvatski je sabor na svojoj sjednici 19. studenoga 2004. donio Odluku o proglašenju Zakona o zaštiti prava pacijenata.

Donošenjem ovoga zakona Hrvatska je zasigurno unaprijedila svoje medicinsko pravo jer ovaj zakon uređuje prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanje prava pacijenata.

Zakon uređuje prava pacijenata, pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinoga dijagnostičkoga, odnosno terapijskoga postupka, pravo na zaštitu pacijanata koji nije sposoban dati pristanak za liječenje, zaštitu pacijanata nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje, pravo na povjerljivost, pravo na privatnost, pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji...

Zakon propisuje da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu pacijenata, a ministar zdravstvene zaštite osniva i imenuje Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo.
© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111