hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
I Ured za ljudska prava raspisao natječaj za udruge

Ponedjeljak, 17. siječnja 2005.  Prioritetna područja aktivnosti za prijavu projekata i programa iz područja zdravstva jesu: odgoj i obrazovanje za ljudska prava, suzbijanje trgovanja ljudima (posebice suzbijanje trgovanja ženama i djecom), suzbijanje korupcije, osvješćivanje žena - pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima, sprječavanje nasilja prema djeci i mladima s posebnim potrebama, pripadnicima nacionalnih manjina i drugim osjetljivim skupinama koje se nalaze u redovnim i specijaliziranim odgojno - obrazovnim ustanovama i domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, domovima za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju i domovima za djecu s posebnim potrebama.

Potpuni tekst natječaja, kao i sva natječajna dokumentacija dostupni su na web-stranici: www.ljudskaprava-vladarh.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111