hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Otvoreno pismo Foruma organizacija civilnoga društva

Ponedjeljak, 21. veljače 2005.  Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Gospođa Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica
Gospođa Katarina Kruhonja, predsjednica Upravnog odbora

Cijenjene,

Na sastanku Foruma organizacija civilnog društva, održanom 31. siječnja
2005., zaključeno je da vam uputimo zahtjev za očitovanjem glede
nekoliko elemenata vezanih uz dodjelu institucionalnih potpora
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. S obzirom na to da su
ugovori potpisani i novčana sredstva raspodijeljena, te da nije moguće
provesti žalbeni postupak, smatramo nužnim utvrđivanje niza okolnosti
koje su prethodile odluci o dodjeli. Zahtijevamo stoga da se u roku od
petnaest dana pismenim putem očitujete u vezi čitavog postupka i
utvrđivanje činjenica vezanih uz sljedeća pitanja:

1.) Prilikom objave natječaja nisu navedena prioritetna područja koja su
trebala proizaći iz strateškog plana Zaklade za razvoj civilnog društva;

2.) Do kraja natječaja nisu bili poznati kriteriji kojima će se Savjet
za strateška ulaganja rukovoditi pri ocjeni programa;

3.) Uvidom u Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti predloženog
projekta (na drugom mjestu, ista stranica, govori se o programu) koji je
objavljen na web stranici Zaklade tek 25. siječnja 2005., ostaje
nepoznato koji su indikatori korišteni pri ocjeni pojedinih komponenata
- kako su mjereni rezultati rada, kako doprinos izgradnji i razvoju
neprofitnog sektora, itd.

4.) Ni prilikom objave natječaja niti u narednih nekoliko mjeseci nije
se mogao doznati rok objave rezultata;

5.) Pismene obavijesti s negativnim rješenjem sadržavale su kratke i
neobrazložene tvrdnje, i bile su bez liste organizacija koje su potporu
dobile;

6.) Nakon zakašnjele objave rezultata natječaja na web stranicama
Zaklade uočeno je kako su na listi dvije organizacije (s najvišim
iznosom potpore) čiji su aktivni/e članovi/ce ujedno članovi/ce Upravnog
odboru Zaklade, tijela koje upravlja cjelokupnim poslovanjem Zaklade;

7.) U rješenju nije navedena uputa o pravnom lijeku. Nakon višekratnih
upita doznali/e smo da žalbeni postupak nije ni predviđen te da ne
postoji tijelo koje bi žalbe moglo razmatrati;

Kako je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva javna institucija
koju je osnovala Republika Hrvatska posebnim Zakonom usvojenim u
Hrvatskom saboru 16. listopada 2003. godine, držimo da se o navedenim
propustima ili nejasnoćama treba očitovati i Upravni odbor i
predstojnica Zaklade, a o svemu treba izreći svoje mišljenje i Vlada
Republike Hrvatske.

Nacionalna zaklada registrirana je (upisom u Zakladni registar pri
Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave) 24. studenoga 2003.
godine, s osnivačkim ulogom od dva milijuna kuna i kontinuiranim
priljevom sredstava od dijela prihoda od igara na sreću i sredstava
državnoga proračuna. Budući da se natječajima Zaklade raspoređuju
sredstva državljana i državljanki Republike Hrvatske, držimo da bi
transparentnost i odgovornost morale biti ključnim odlikama svih
procedura.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva "osnovana je s temeljnom
svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj".
Kako bismo znali/e kamo je razvoj usmjeren, mora biti jasno koje su
strateške smjernice i kratkoročni te dugoročni ciljevi rada Zaklade, uz
precizno naznačene kriterije i indikatore kojima će se ostvarenja
mjeriti.

Važno je znati i koliko sama Zaklada troši, odnosno koliko se novca
izdvaja na prostor, režije, osobne dohotke i honorare - hladni pogon.

Očekujući odgovore, srdačno vas pozdravljamo.

Potpisnice/i:

Autonomna ženska kuća Zagreb, Centar za mirovne studije, Centar za
ženske studije, Centar za žene žrtve rata, GONG, Grupa za žesnka ljudska
prava B.a.B.e., Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet,
Hrvatski hostelski i ferijalni savez, Hrvatski savez udruga tjelesnih
invalida, Srpski demokratski forum, Udruga za inicijative u socijalnoj
politici, Zamir, Zelena akcija, Zelena Istra.alje se na znanje:

Vladin ured za nevladine udruge,

Vlada Republike Hrvatske, Ured premijera,

Hrvatski sabor - predsjednik,

Hrvatski sabor - Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,

Savjet za razvoj civilnog društva,

Centar za ljudska prava.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111