hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Raspisan poziv za iskaz interesa

Četvrtak, 02. lipnja 2005.  U skladu s osnovnim ciljevima svoga djelovanja, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada) namjerava pružiti sustavnu potporu razvoju i promidžbi volonterstva u Republici Hrvatskoj. Jedan od načina postizanja tog cilja je i razmjena iskustava samih volontera/volonterki i/ili organizacija koje okupljaju volontere kroz specijalizirane konferencije i skupove.

Nacionalna zaklada organizirala je prošle godine Prvu nacionalnu konferenciju o volonterstvu koja je održana u hotelu "Croatia" u Cavtatu od 29. rujna do 1. listopada 2004. godine. Konferencija je okupila 218 predstavnika(-ca) iz raznih institucija/organizacija iz cijele Hrvatske.

Polučeni uspjeh Prve konferencije potaknuo je Nacionalnu zakladu da otvori mogućnost udrugama da same isplaniraju i organiziraju Drugu nacionalnu konferenciju o volonterstvu s obzirom na to da one najbolje poznaju potrebe i aktivnosti koje su neophodne za daljnji razvoj volonterstva u Hrvatskoj.

Tko se može prijaviti
Ovim pozivom Nacionalna zaklada želi potaknuti sve udruge koje djeluju u području razvoja volonterstva, a imaju relevantno iskustvo i znanje u organiziranju i provođenju većih skupova i konferencija da iskažu svoj interes za organizacijom Druge nacionalne konferencije o volonterstvu.
Udruga nositeljica prijave za iskaz interesa treba prijavu podnijeti u partnerstvu s još najmanje dvije udruge koje su registirane i djeluju na području Republike Hrvatske najmanje godinu dana od registracije. Prednost će imati one prijave koje u partnerski odnos okupe udruge iz različitih županija Republike Hrvatske.

Ukupan iznos
Ukupan iznos koji se može dobiti na ovom pozivu za iskaz interesa je do 100.000,00 kuna u što su uključeni organizacijski troškovi, troškovi angažiranja predavača i/ili facilitatora, troškovi angažiranja volontera, konferencijski materijali i slično. U taj iznos nisu uključeni troškovi smještaja i prehrane sudionika/sudionica Konferencije koje će financirati izravno Nacionalna zaklada.
Organizacija koja se kao nositeljica prijave odluči prijaviti na ovaj poziv za iskaz interesa neće se moći u 2005. godini prijaviti ni na jedan drugi poziv za iskaz interesa kojeg će Zaklada raspisati sukladno objavljenom Kalendaru objave natječaja i poziva za iskaz interesa u 2005. godini. To se ne odnosi na udruge-partnere u prijavi za organizaciju Druge nacionalne konferencije o volonterstvu.

Vrijeme održavanja Konferencije
Druga nacionalna konferencija o volonterstvu može trajati najviše dva puna radna dana i treba biti organizirana najkasnije do kraja listopada 2005. godine.

Način prijave
Udruga koja djeluje u području razvoja volonterstva te ima relevantne kapacitete i iskustvo da sa svojim partnerima organizira Drugu nacionalnu konferenciju o volonterstvu treba uz obrazac prijave dostaviti:
1.prijedlog programa rada Konferencije
2.opis načina pozivanja i izbora sudionika/sudionica Konferencije
3.plan organizacije Konferencije
4.proračun organizacije i provedbe Konferencije
5.plan aktivnosti svake udruge-partnera odnosno suorganizatora Konferencije (trebaju biti uključene barem još dvije udruge pored udruge-nositeljice prijave i to po mogućnosti iz različitih županija u Hrvatskoj)
6.kratki opis i prijedlog izgleda logotipa Konferencije i konferencijskih materijala
7.presliku Rješenja o registraciji udruge-nositeljice prijave

Ponude za iskaz interesa za organizaciju Druge nacionalne konferencije o volonterstvu prijavljuju se na propisanom obrascu prijave raspoloživom na internetskoj adresi http://zaklada.civilnodrustvo.hr. Potpisani i ovjereni obrazac prijave zajedno sa svim obaveznim prilozima dostavljaju se isključivo poštom na adresu:

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Kušlanova 27
10000 Zagreb
s naznakom "poziv za iskazivanje interesa - Konferencija o volontarstvu"

Kompletnu prijavnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom primjerku.

Rok za prijavu
Rok za podnošenje prijava je do 30. lipnja 2005. godine.

Rezultati
Nakon primitka svih prijava, stručna služba Nacionalne zaklade provest će procjenu prijava te prema potrebi organizirati dodatne razgovore s udrugama koje su dokazale relevantno iskustvo, predložile kvalitetan program Konferencije, prikazale ozbiljnost pristupa organizaciji Konferencije i inovativnost ponude.
Svim podnositeljima prijava, bez obzira na rezultate procjene, dostavit će se odgovor o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponude.

Ugovaranje
Nacionalna zaklada će do 15. srpnja 2005. godine potpisati ugovor s udrugom nositeljicom prijave organizacije Druge nacionalne konferencije o volonterstvu, kao i s njezinim partnerima.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111