hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Otvorena nova vrsta natječaja za međunarodnu suradnju

Srijeda, 08. lipnja 2005.  Uvjet za prijavu je da:
a) dolazak inozemnog stručnjaka potiče razmjenu iskustava, znanja i vještina relevantnih za razvoj nevladinog sektora u Hrvatskoj
b) profil i reference inozemnih stručnjaka neposredno relevantne za temu i cilj događanja
c) cilj, svrha i sadržaj događanja u izravnoj vezi s programskim usmjerenjem udruge

Vrste događanja uključuju međunarodne i domaće skupove u Hrvatskoj, npr. konferencije, okrugli stolovi, javna predavanja i srodne aktivnosti koje uključuju transfer znanja i iskustava široj zainteresiranoj javnosti u Hrvatskoj.

Prioriteti
Prednost će imati potpora sudjelovanju inozemnih stručnjaka u događanjima koja su:
- relevantna za veći broj nevladinih organizacija i za širu zainteresiranu javnost, a ne samo za udrugu koja organizira događanje
- imaju multiplikativni karakter i daju doprinos u smislu prijenosa dobre prakse, iskustava i znanja od interesa za neprofitni i javni sektor

Prednost će također imati sudjelovanja inozemnih stručnjaka u događanjima koja nisu primarno koncipirana kao tečajevi, seminari i radionice edukacijskog tipa i za koje se ne naplaćuje kotizacija nego su otvoreni za širi krug organizacija civilnog društva, predstavnike javnog sektora i šire zainteresirane javnosti.

Ova potpora uključuje obvezu prijenosa iskustva s događanja putem izvještaja u biltenu Zaklade.

Visina financijske potpore
Tražena financijska potpora ne smije preći 70% ukupnih troškova sudjelovanja inozemnog stručnjaka na skupu.

Prihvatljivi troškovi
U okviru ovoga natječaja odobrava se potpora za financiranje sljedećih troškova sudjelovanja inozemnih stručnjaka na događanjima koje udruge organiziraju u Hrvatskoj: troškovi prijevoza (povratna karta) i smještaja (najviše do 4 dana).
Iz ove potpore nije moguće pravdati troškove lokalnog prijevoza, prehrane, dnevnica i honorara za inozemne stručnjake.

Rok prijave
Prijave će se zaprimati kontinuirano do 31.12.2005., odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa za potpore, s tim da zahtjevi trebaju biti poslani najmanje 30 dana prije najavljenog datuma održavanja događanja.

Način prijave
Sve zainteresirane udruge moraju svoje zahtjeve za potporu poslati na propisanim obrascima koji se dostupni na internetskoj stranici Zaklade, pod kategorijom "natječaji".

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111