hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Priopćenje za javnost u povodu objave rezultata natječaja za institucionalnu potporu

Srijeda, 04. siječnja 2006. 


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

5,1 milijun kuna odobreno za 30 financijskih potpora za institucionalnu potporu razvoju i stabilizaciji udruge

Nacionalna zaklada objavila rezultate natječaja za dodjelu institucionalne potpore razvoju i/ili stabilizaciji udruge

(Zagreb, 4. siječnja 2006.) Na 22. sjednici Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, održanoj 22. prosinca 2005. godine, prihvaćene su odluke Savjeta za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva koji je procjenjivao prijave za dodjelu institucionalne potpore te je na temelju toga Upravni odbor donio odluku o odobravanju financijskih sredstava za institucionalnu potporu u 2005. godini.

U kategoriji do 350.000,00 kuna odobreno je 10 institucionalnih potpora u ukupnom iznosu od 3.227.993,28 kuna.
U kategoriji do 150.000,00 kuna odobreno je 10 institucionalnih potpora u ukupnom iznosu od 1.389.935,54 kuna.
U kategoriji do 50.000,00 kuna odobreno je 10 institucionalnih potpora u ukupnom iznosu od 496.992,00 kuna.
Ukupan odobreni iznos je 5.114.920,82 kuna.

U kategoriji do 350.000,00 kuna zaprimljeno je 39 prijava, u kategoriji do 150.000,00 kuna zaprimljene su 44 prijave, u kategoriji do 50.000,00 kuna zaprimljeno je 59 prijava. Sveukupno su zaprimljene 142 prijave.
Prijave koje su zadovoljile sve formalne uvjete upućene su na procjenu Savjetu za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva: u kategoriji do 350.000,00 kuna procjenjivane su 33 prijave, u kategoriji do 150.000,000 kuna 31 prijava, u kategoriji do 50.000,00 kuna procjenjivano je 27 prijava. Sveukupno je Savjet procijenio 91 prijavu.


Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade gđe Cvjetane Plavša-Matić, postupak za ostvarivanje institucionalne potpore unaprijeđen je u odnosu na prošlogodišnji brojnim novim postupcima i mehanizmima:

- definirana su prioritetna područja djelovanja udruga i broj potpora koji može biti odobren po tim područjima
- produžen je rok prijave na natječaj
- pojašnjen pojam i specifičnost natječaja za dodjelu institucionalne potpore
- donesen je Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- uvedeno komisijsko otvaranje prijava
- unaprijed je poznata sva dokumentacija: za prijavu (obrasci i upute), za procjenu (obrazac procjene s kategorijama po kojima će se procjenjivati prijave), te primjerak ugovora o financijskoj potpori
- uvedena mogućnost postavljanja pitanja elektronskim putem i telefaksom, na internetskoj stranici Zaklade objavljena su najšečće postavljana pitanja o ovom natječaju i odgovori na njih.


Natječajem za dodjelu institucionalne potpore razvoju i/ili stabilizaciji udruge utvrđena su sljedeća prioritetna područja djelovanja udruga: 1) promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava; 2) izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva; 3) zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj; 4) mladi; 5) izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga društva; 6) razvoj socijalnog poduzetništva u pružanju usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim uslugama.

Najveći broj potpora odobren je udrugama koje promiču zaštitu ljudskih prava te unaprjeđuju demokratske institucije društva i vladavinu prava, na čemu se temelji i što je preduvjet razvoja civilnoga društva.


© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111