hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Poziv na javne rasprave o Nacrtu Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika

Srijeda, 07. svibnja 2008. 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva upućuje poziv na sudjelovanje u javnim raspravama o Nacrtu Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika.

Priprema novih standarda u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika predviđena je Operativnim planom provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, usvojenom na sjednici Vlade RH 1. veljače 2007. godine. U poglavlju 4. Strategije i Operativnog plana "Sudjelovanje građana u oblikovanju javne politike" predviđeno je usvajanje Kodeksa pozitivne prakse za savjetovanje i poticanje njegove provedbe.

Na internetskim stranicama Ureda za udruge trenutno je otvoren poziv na sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu Kodeksa - sve zainteresirane strane pozvane su dostaviti komentar, mišljenje ili prijedlog na nacrt Kodeksa putem elektronske pošte info@uzuvrh.hr do 23. svibnja 2008. Po isteku roka za savjetovanje, Ured će objaviti sve potpisane doprinose na svojim internetskim stranicama.

Na 13. sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva, održanoj 23. travnja 2008., raspravljalo se o prijedlogu Kodeksa te je predloženo njegovo upućivanje u javnu raspravu.

Javne rasprave na temu nacrta Kodeksa pozitivne prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika održati će se neposredno nakon predstavljanja Kalendara objave natječaja i poziva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u 2008, prema sljedećem rasporedu:

  • Zagreb, 9. svibnja 2008. u hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, od 13:00 do 15:00
  • Rijeka, 12. svinja 2008., u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, od 13:00 do 15:00
  • Osijek, 20. svibnja 2008., u hotelu Osijek, Šamačka 4, od 13:00 do 15:00
  • Split, 26. svibnja 2008., u Gradskoj knjižnici, Ulica Slobode 2, od 13:00 do 15:00

Vaše sudjelovanje na javnim raspravama, uz naznaku datuma i mjesta rasprave na kojoj želite sudjelovati, molimo potvrdite putem elektronske pošte: marina.buza-vidas@uzuvrh.hr.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111