hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Naslovnica - Vijesti i priopćenja - Priopćenja za javnost
Priopćenje za javnost u povodu objavljivanja rezultata triju natječaja

Srijeda, 16. studenoga 2005. 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

(Zagreb, 16. studeni 2005.) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, temeljem Odluke Upravnog odbora od 2. studenoga 2005. godine, objavila je rezultate triju natječaja za ostvarivanje financijske potpore organizacijama civilnoga društva. Objavljeni su rezultati natječaja u sljedećim programskim područjima: 1. Građanske inicijative: “Naš doprinos zajednici”, 2. Razvoj zajednice “Zajedno za bolje”, 3. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva. Ukupan iznos koji je odobren temeljem navedenih triju natječaja je 6. 402. 867,950 kuna.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Zaklada odobrila 6,4 milijuna kuna za financijske potpore za provedbu projekata temeljem triju natječaja

Nacionalna zaklada objavila rezultate triju natječaja raspisanih za prijavu projekata organizacija civilnoga društva

(Zagreb, 16. studeni 2005.) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, temeljem Odluke Upravnog odbora od 2. studenoga 2005. godine, objavila je rezultate triju natječaja za ostvarivanje financijske potpore organizacijama civilnoga društva. Objavljeni su rezultati natječaja u sljedećim programskim područjima: 1. Građanske inicijative: “Naš doprinos zajednici”, 2. Razvoj zajednice “Zajedno za bolje”, 3. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva. Ukupan iznos koji je odobren temeljem navedenih triju natječaja je 6. 402. 867,950 kuna.

Natječaj “Naš doprinos zajednici” otvarao je mogućnost da financijsku potporu ostvare građanske inicijative. Putem ovog natječaja financiraju se jednokratne akcije kojima se razvija svijest o potrebi angažmana za opće dobro, a inicijative mogu prijaviti udruge, zaklade, jedinice mjesne samouprave, neprofitne ustanove. Najveći iznos potpore odobrava se u iznosu do 15.000 kuna. Temeljem ovog natječaja odobrena je provedba 70 građanskih inicijativa u ukupnom iznosu od 956.790.98 kuna.

Natječajem “Zajedno za bolje” otvara se mogućnost financiranja aktivnosti koje potiču razvoj zajednice. Potpore se odobravaju isključivo za zajedničke projekte udruga, jedinica lokalne samouprave i lokalnog (poslovnog) sektora i /ili ustanova, a cilj im je poboljšanje uvjeta življenja i rada u zajednici. Potpore se odobravaju u iznosima do 100.000 kuna. U ovom programskom području odobrena je provedba 23 projekta u ukupnom iznosu 2.041.858,56 kuna

Natječajem “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva” otvoren je bio za projekte s ciljem razvoja civilnog društva, razvoju volonterstva, unapređenju demokratske institucije društva i vladavinu prava, projekti javnog zagovaranja koji imaju za cilj pridonijeti poboljšanju institucionalnog i pravnog okvira u kojemu djeluju organizacije civilnoga društva u RH, projekti povezivanja udruga u RH na temu europskih integracija. Potpore se odobravaju u iznosima do 100.000 kuna. U ovom programskom području odobrena je provedba 39 projekta u ukupnom iznosu 3.404.218,41 kuna.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111