hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Naslovnica - Vijesti i priopćenja - Priopćenja za javnost
Priopćenje za javnost u povodu objave rezultata natječaja za institucionalnu potporu

Srijeda, 04. siječnja 2006. 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

(Zagreb, 4. siječnja 2006.) Na 22. sjednici Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, održanoj 22. prosinca 2005. godine, prihvaćene su odluke Savjeta za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva koji je procjenjivao prijave za dodjelu institucionalne potpore te je na temelju toga Upravni odbor donio odluku o odobravanju financijskih sredstava za institucionalnu potporu u 2005. godini.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

5,1 milijun kuna odobreno za 30 financijskih potpora za institucionalnu potporu razvoju i stabilizaciji udruge

Nacionalna zaklada objavila rezultate natječaja za dodjelu institucionalne potpore razvoju i/ili stabilizaciji udruge

(Zagreb, 4. siječnja 2006.) Na 22. sjednici Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, održanoj 22. prosinca 2005. godine, prihvaćene su odluke Savjeta za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva koji je procjenjivao prijave za dodjelu institucionalne potpore te je na temelju toga Upravni odbor donio odluku o odobravanju financijskih sredstava za institucionalnu potporu u 2005. godini.

U kategoriji do 350.000,00 kuna odobreno je 10 institucionalnih potpora u ukupnom iznosu od 3.227.993,28 kuna.
U kategoriji do 150.000,00 kuna odobreno je 10 institucionalnih potpora u ukupnom iznosu od 1.389.935,54 kuna.
U kategoriji do 50.000,00 kuna odobreno je 10 institucionalnih potpora u ukupnom iznosu od 496.992,00 kuna.
Ukupan odobreni iznos je 5.114.920,82 kuna.

U kategoriji do 350.000,00 kuna zaprimljeno je 39 prijava, u kategoriji do 150.000,00 kuna zaprimljene su 44 prijave, u kategoriji do 50.000,00 kuna zaprimljeno je 59 prijava. Sveukupno su zaprimljene 142 prijave.
Prijave koje su zadovoljile sve formalne uvjete upućene su na procjenu Savjetu za strateška ulaganja u razvoj civilnoga društva: u kategoriji do 350.000,00 kuna procjenjivane su 33 prijave, u kategoriji do 150.000,000 kuna 31 prijava, u kategoriji do 50.000,00 kuna procjenjivano je 27 prijava. Sveukupno je Savjet procijenio 91 prijavu.


Prema riječima upraviteljice Nacionalne zaklade gđe Cvjetane Plavša-Matić, postupak za ostvarivanje institucionalne potpore unaprijeđen je u odnosu na prošlogodišnji brojnim novim postupcima i mehanizmima:

- definirana su prioritetna područja djelovanja udruga i broj potpora koji može biti odobren po tim područjima
- produžen je rok prijave na natječaj
- pojašnjen pojam i specifičnost natječaja za dodjelu institucionalne potpore
- donesen je Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade
- uvedeno komisijsko otvaranje prijava
- unaprijed je poznata sva dokumentacija: za prijavu (obrasci i upute), za procjenu (obrazac procjene s kategorijama po kojima će se procjenjivati prijave), te primjerak ugovora o financijskoj potpori
- uvedena mogućnost postavljanja pitanja elektronskim putem i telefaksom, na internetskoj stranici Zaklade objavljena su najšečće postavljana pitanja o ovom natječaju i odgovori na njih.


Natječajem za dodjelu institucionalne potpore razvoju i/ili stabilizaciji udruge utvrđena su sljedeća prioritetna područja djelovanja udruga: 1) promicanje i zaštita ljudskih prava te unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava; 2) izvaninstitucionalno obrazovanje za razvoj demokratskog građanstva; 3) zaštita prirode, okoliša i održivi razvoj; 4) mladi; 5) izvaninstitucionalna kultura, mediji i primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u razvoju civilnoga društva; 6) razvoj socijalnog poduzetništva u pružanju usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i obiteljskim uslugama.

Najveći broj potpora odobren je udrugama koje promiču zaštitu ljudskih prava te unaprjeđuju demokratske institucije društva i vladavinu prava, na čemu se temelji i što je preduvjet razvoja civilnoga društva.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111