hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Vijesti i priopćenja

Vijesti
Priopćenja za javnost

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Naslovnica - Vijesti i priopćenja - Priopćenja za javnost
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - Nacionalna zaklada prva javna institucija u Hrvatskoj dobitnik certifikata

Srijeda, 25. listopada 2006. 

 

(Zagreb, 25. listopada 2006.) Ured za certifikaciju fondacije Net Norske Veritas (DNV) u Zagrebu nakon obavljenog postupka audita izvijestio je Nacionalnu zakladu da je prva javna institucija u Republici Hrvatskoj koja je dobila međunarodni certifikat za kvalitetetu djelovanja HRN ISO 9001 : 2000. Dobivanju certifikata za upravljanje procesom financiranja projekata organizacija civilnoga društva prethodilo je višemjesečno praćenje sustava upravljanja procesom financiranja projekata organizacija civilnoga društva koji vodi Zaklada, usklađivanje i unapređivanje postupka u Zakladi kako bi zadovoljili standarde koje propisuje norma HRN ISO..

 

Det Norske Veritas (DNV), lider u sektoru certifikacije, međunarodna je organizacija osnovana 1864. godine sa sjedištem u Oslu, Norveška, a djeluje u više od 100 zemalja svijeta. Proces certificiranja sustava upravljanja financijskim potporama u Zakladu započet je i uveden u okviru institucionalne potpore UNDP-a (Programa Ujedinjenih naroda za razvoj), Ureda u Hrvatskoj.

Međunarodni certifikat ISO potvrda je Zakladi da je sustavom upravljanja potporama koji je razvila uspostavila najviše standarde kvalitete u ovome dijelu javnih poslova u Hrvatskoj.

KAKO ZAKLADA OSTVARUJE SUSTAV KVALITETE DJELOVANJA?

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Strateški je cilj Zaklade u što većoj mjeri ostvariti potrebe i očekivanja korisnika: udruga, ostalih neprofitnih organizacija, pojedinaca te društva u cjelini kao krajnjega korisnika. Usmjerenost na korisnika najizravnije je iskazana kroz postupke dodjele financijskih potpora pa je, sukladno tome, od samih početaka rada Zaklada vodila računa o izgradnji transparentnog i učinkovitog upravljanja procesom financiranja projekata organizacija civilnoga društva.

Susav kvalitete djelovanja definiran je u javnim dokumentima, informacijskom sustavu u kojem se proces provodi, te zakonskim i provedbenim dokumentima.

1. Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade

Pravilnikom su regulirane sljedeće mjere za ostvarivanje kvalitete djelovanja: Zaklada unaprijed objavljuje kalendar svih natječaja i poziva za iskaz interesa koje planira objaviti u jednoj godini; rok prijava na natječaje traje najmanje 60 dana; unaprijed je poznata sva natječajna dokumentacija: za prijavu (obrasci i upute), za procjenu (obrazac procjene s kategorijama prema kojima će se procjenjivati prijave), te primjerak ugovora o financijskoj potpori; otvorena je mogućnost postavljanja pitanja elektroničkom poštom i telefaksom, a najčešće postavljana pitanja s odgovorima postavljena su na internetsku stranicu Zaklade; utvrđeno je komisijsko otvaranje svih prijava na natječaje Zaklade; utvrđen je postupak prigovora na rezultate natječaja; natječajna dokumentacija sadrži sve informacije o mehanizmima zaštite od mogućega sukoba interesa.

2. Poslovno-informacijski sustav

Glavna zadaća poslovno-informacijskoga sustava vezana je uz postupak prijave, procjene i odobravanja financijskih potpora. Kroz ovaj sustav prolazi svaka prijava, i to od trenutka prijave na natječaj do trenutka, ako se prijavljeni projekt odobri, do evaluacije provedbe projekta.
Svaku prijavu na natječaj u ovom informatičkom sustavu moguće je pratiti kroz sve faze kroz koje prolaze projekti udruga: od urudžbenog zapisnika, otvaranja prijava i evidentiranja formalnih uvjeta natječaja, postupka procjene članova povjerenstva za procjenu, i na koncu do postupka odobravanja i ugovaranja financijske potpore.

Dodana vrijednost ovoga informatičkog sustava za upravljanje potporama je otvaranje sustava CMS (zaštićenog dijela internetske stranice), kojim se svim korisnicima financijske potpore omogućuje dobivanje svih potrebnih informacija i obrazaca u zaštićenome dijelu intraneta. Na taj su način smanjeni troškovi slanja obavijesti i potrebnih obrazaca za izvještavanje o provođenju projekata, programa i institucionalnih potpora. Podaci o praćenju i evaluaciji svakoga projekta, programa i institucionalne potpore bilježe se i pohranjuju u sustavu.

Obrasci za prijavu ne šalju se više u preslikama već na CD-u čime se jednostavno obrađuju u sustavu, a time se vodi briga i o zaštiti okoliša.

3. Uvođenje mehanizama za sprječavanje mogućega sukoba interesa

Zaklada je pored odredbi Zakona o Nacionalnoj zakladi koje utvrđuju mehanizme sprječavanja mogućeg sukoba interesa, dodatno, sukladno dobroj praksi sličnih donatorskih organizacija u međunarodnoj zajednici, uvela način iskazivanja i evidentiranja mogućega sukoba interesa otvaranjem službenoga očevidnika - Registra iskazanih mogućih sukoba interesa za svakoga člana Upravnoga odbora i sve zaposlenike Zaklade te za druga tijela Zaklade. Registar se pohranjuje u dokumentaciji Zaklade. Registar nije javni dokument, ali se na zahtjev može staviti na uvid predstavnicima ovlaštenih tijela.

 

 

Dodatne informacije:
Ruža Beljan, suradnica za informiranje i izdavaštvo

Tel. 01 2399 100
Fax. 01 2399 111
e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr
http://zaklada.civilnodrustvo.hr

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111