hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Naslovnica - Izdavaštvo - Knjižnica i zbirke
Knjižnica i zbirke Nacionalne zaklade

Knjižnica Nacionalne Zaklade

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva posjeduje dvije vrste knjižnica: knjižnicu u tiskanome obliku i digitalnu knjižnicu odnosno zbirku digitalnih knjiga.

Knjižnica u tiskanome obliku utemeljena  je 2004. godine, na samom početku djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Fond knjiga temelji se na  donacijama organizacija civilnoga društva, donatorskih organizacija i institucija davatelja financijskih potpora iz Hrvatske, Europe i svijeta. Velik dio fonda čine publikacije nastale u okviru projekata i programa koje je financirala Nacionalna zaklada. Teme koje obuhvaća fond knjižnice vezane su uz pitanja razvoja civilnoga društva u zemlji i svijetu, razvoja volonterstva,  ljudskih prava, prava žena, osoba s invaliditetom, LGBTQ osoba, ljudi u potrebi, djece i mladih, okoliša, prava potrošača, zaštite životinja te druge teme vezane uz civilno društvo.

Poseban dio fonda su zbirke audiovizualne građe, sekundarnih tiskovina, promidžbenih materijala, plakata nastalih u okviru projekata i programa organizacija civilnoga duštva.

Glavnina knjiga je na hrvatskome i engleskom jeziku.

Knjižnica Nacionalne zaklade na raspolaganju je zainteresiranoj javnosti. Uz prethodan dogovor, sva knjižnična građa može se pregledavati i koristiti u Nacionalnoj zakladi ili posuditi na rok ne duži od 21 dan.

Knjižnica je velikim dijelom stručno obrađena pa je taj dio knjiga pretraživ.


Zbirke digitalnih knjiga

Nacionalna zaklada kontinuirano izgrađuje i fond zbirke digitalnih knjiga koje su izdane i diseminirane samo u elektronskom obliku, ili uz elektronski oblik i u tiskanome obliku. Glavninu zbirke čine knjige čije je izdanje omogućeno financijskom potporom Nacionalne zaklade.

Pored toga, gašenjem Programa Potpora hrvatskim nevladinim organizacijama (CroNGO) koji je financirala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a provodila Academy for Educational Development (AED), Nacionalna zaklada dobila je prava na digitalnu zbirku knjiga nastalu u oviru ovoga Programa, što čini digitalnu zbirku AED-ovih knjiga.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111