hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Logotip

Logotip Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva zasnovan je na nekoliko oblikovnih postavki koje sadrže istu temeljnu ideju kompleksne funkcije Nacionalne zaklade kao medijatora između dva sektora.

Znak je grafički izveden iz grafičkoga znaka zagrade i dvije točke kao dijela modula jezika, pretpostavke obostranog komuniciranja.

Na apstraktnoj razini grafički znakovi točaka smješteni iznad i ispod zagrade komuniciraju ideju povezivanja civilnoga društva smještenog unutar formalnog konteksta državnoga sektora.

Na figurativnoj razini znak predstavlja pogled iz ptičje perspektive odnosno tlocrt osoba koje komuniciraju i "slobodno" se kreću između dva objekta, čime bi znak na implicitan način trebao poslati poruku Nacionalne zaklade kao posrednika između dva spomenuta izvora, Nacionalne zaklade kao subjekta podrške i Nacionalne zaklade kao partnera organizacijama civilnoga duštva.

Na trećoj tipografskoj razini iz logotipa se čita CD - civilno društvo.

Također, četiri elementa koji čine znak tvore simetričnu cjelinu koja ponovno naglašava pozitivne aspekte temeljnog djelovanja Nacionalne zaklade: otvorenost, podršku, suradnju i partnerstvo sa organizacijama civilnoga društva.

Znak je u izvorniku izveden u dvije boje: plavoj i zelenoj.

Spomenute boje nalaze se i u ostalim aplikacijama: na memorandumu, posjetnici.

U ostalim aplikacijama znak se primjenjuje u bijeloj ili crnoj boji.

Autorica logotipa je Lina Kovačević.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
Logotip HR (JPG)
Logotip HR (ENG)
U boji
VEĆI      SREDNJI      MANJI  
VEĆI      SREDNJI      MANJI 
Crno bijeli
VEĆI      SREDNJI      MANJI   VEĆI      SREDNJI      MANJI 


© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111