hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
   

Obavijesti

Prijava na listu primatelja e-pošte:
Naslovnica - Multimedija - Pravila označavanja
Pravila označavanja

Pravila označavanja su sastavni dio Ugovora o financiranju i njihova primjena je obvezna za sve korisnike financijskih podrški Nacionalne zaklade.

Niže su navedeni predlošci znakovlja i primjene na komunikacijske alate u svrhu isticanja podrške Nacionalne zaklade.

 
Logotip HR (JPG)
za označavanje financijski podržanih projekata
U boji
VEĆI      SREDNJI  &    MANJI   
Crno bijeli 
VEĆI      SREDNJI      MANJI   

 
Tipski predlošci za osiguranje
vidljivosti financijski podržanih projekata
Plakat Ai
Samostojeći
pano
 
Ai
Reklamni
pano

Ai
Brošura/letakID
Bilten 
ID
Blok 
Ai


© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111