hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - O nama - Misija, vizija, ciljevi
Misija, vizija, ciljevi

Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovao je posebnim zakonom (NN 173/03) Hrvatski sabor 16. listopada 2003. godine, kao javnu zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Nacionalna zaklada se financira iz sredstava državnoga proračuna, osiguranih na posebnoj poziciji Ureda za udruge, iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, te od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda, sukladno s člankom 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Vlada Republike Hrvatske je svojim Rješenjem od 13. studenoga 2003. godine (NN 182/03) imenovala članove i članice Upravnog odbora te upraviteljicu Nacionalne zaklade. Upravni odbor ima 9 članova i članica, od kojih su tri predstavnika(-ce) tijela državne uprave (Ministarstva financija, Ministarstva europskih integracija i Minisatarstva znanosti, obrazovanja i športa), jedan predstavnik(-ca) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pet predstavnika(-ca) organizacija i stručnjaka za razvoj civilnoga društva.

Misija

Misija Nacionalne zaklade je promicanje i potpora razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Vizija

Nacionalna zaklada svojim djelovanjem teži ostvarivanju aktivnoga građanstva u razvoju modernoga, demokratskog i uključivog društva u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi koje Nacionalna zaklada želi postići svojim djelovanjem su:

 • poticanje građanstva na aktiviranje, na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice
 • izgradnja kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju
 • razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva
 • povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva
 • podrška društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru

Vrijednosti na kojima počiva vizija Nacionalne zaklade i njenih ciljeva su: poštivanje ljudskih prava, javnost djelovanja, odgovornost svih (su)dionika razvoja zajednice, suradnja i dijalog svih (su)dionika razvoja zajednice, informiranost, tolerancija i uvažavanje raznolikosti te nenasilje.

SHEMA 1: ORGANIZACIJSKA STRUKTURA NACIONALNE ZAKLADE

SHEMA 2: MJESTO I ULOGA NACIONALNE ZAKLADE U NOVOJ ORGANIZACIJSKOJ STRUKTURI ZA POTICANJE RAZVOJA CIVILNOGA DRUŠTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

NACIONALNA ZAKLADA SURAĐUJE S

Javnim sektorom

(tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne/regionalne samouprave i drugim javnim ustanovama)

 • u izradi standarda i procedura za raspodjelu sredstava državnoga/lokalnoga proračuna namijenjenih potpori programima i projektima organizacija civilnoga društva, sukladno s međunarodnim standardima i načelom javnosti i odgovornosti u dodjeli i korištenju javnog novca (uvođenje sustava kvalitete djelovanja),
 • u organizaciji stručnog usavršavanja i edukacije državnih službenika, u zemlji i inozemstvu, o mogućnostima i modelima suradnje s organizacijama civilnoga društva u provođenju zajedničkih projekata, strateškom planiranju o prioritetima u razvoju zajednice, te dobrom upravljanju,
 • u organizaciji i provođenju ciljanih procjena potreba u lokalnim zajednicama,
 • u decentralizaciji financijske potpore programima i projektima organizacija civilnoga društva jačanjem kapaciteta i infrastrukture na regionalnoj i lokalnoj razini,
 • u pružanju informacija, stručnih ekspertiza te izradi komparativnih analiza o međunarodnoj praksi i zakonodavnom uređenju suradnje i potpore u okviru razvoja civilnoga društva
 • u pružanju usluga stručne i nezavisne programske i financijske procjene programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnoga društva, financiranih iz sredstava državnoga ili lokalnih proračuna.

Poslovnim sektorom

 • u pružanju stručnih analiza i informacija o mogućnostima doniranja/ulaganja u programe i projekte organizacija civilnoga društva, koje djeluju za opće dobro i održivi razvoj zajednice,
 • u organizaciji i provedbi ciljanih procjena potreba u lokalnim zajednicama,
 • u stvaranju i osnaživanju djelovanja donatorskog foruma u Republici Hrvatskoj,
 • u pružanju informacija o zakonskom okviru u Republici Hrvatskoj, za doniranje u općekorisne svrhe,
 • u on-line pristupu bazi projekata i inicijativa za opće dobro,
 • zajedničkom osmišljavanju i izradi prijedloga programa donacija/ulaganja u opće korisne svrhe, sukladno s mogućnostima i interesom tvrtke-naručitelja,
 • u osiguranju vidljivosti donacija/ulaganja,
 • u povezivanju predstavnika poslovnoga, javnog i nevladinog, neprofitnog sektora sa zainteresiranim međunarodnim donatorima/organizacijama, na zajedničkim projektima potpore razvoja civilnoga društva i održivoga razvoja zajednice,
 • u edukaciji upravljačkih struktura u tvrtkama o mogućnostima i modelima suradnje s organizacijama civilnoga društva, kao i uključivanja zaposlenika u programe razvoja zajednice, po modelu društvene odgovornosti poduzeća.

Neprofitnim sektorom / organizacijama civilnoga društva

 • u pripremi i organizaciji edukacijskih modula za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
 • u pružanju stručnih i savjetodavnih usluga za djelovanje organizacija civilnoga društva
 • u organiziranju i financiranju istraživanja o uvjetima za razvoj i o razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj
 • u pružanju potpore u izgradnji regionalnih i lokalnih struktura i kapaciteta za razvoj civilnoga društva
 • u odobravanju financijskih potpora za programe i projekte koji:

a) unaprjeđuju zajednicu putem građanskih inicijativa, zajedničkih projekata/programa i razvojnih programa

b) pridonose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva

c) omogućuju održivost sektora i infrastrukturu za razvoj civilnoga društva putem institucionalnih potpora, kapitalnih ulaganja i uključivanja u međunarodne tijekove

d) programski povezuju organizacije civilnoga društva na zajedničkim platformama djelovanja

e) uključuju organizacije civilnoga društva u sustav ugovaranja i pružanja usluga u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja i izvainstitucionalnoj naobrazbi djece i mladih (CARDS projekt)

Aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva podupiru

Vlada Republike Hrvatske,

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj (CARDS program)

DFID – Odjel britanske Vlade za međunarodni razvoj,
USAID – Agencija za međunarodni razvoj, Sjedinjenih Američkih država

IMPACT - Europski centar za međusektorsku suradnju u Zadru

Vlada Republike Hrvatske dodijelila je Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva zgradu veličine 1800 m2, u sklopu bivše vojarne “Stjepan Radić” u Zadru, za Međunarodni regionalni centar za međusektorsku suradnju. Time je Republika Hrvatska dobila europski centar izvrsnosti u edukaciji i usavršavanju predstavnika svih triju sektora u društvu, za inovativne i održive programe međusektorske suradnje.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111