hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - O nama - Upravni odbor
Prof.dr.sc. Vesna Vašiček

Prof. dr. sc. Vesna Vašiček, rođ. Šimić rođena je 20.01.1963. godine u Donjim Kukuruzarima, općina Hrvatska Kostajnica. Državljanka je Republike Hrvatske, udana i majka dvoje djece. Radila je 1986.-1987. godine u Tvornici ulja Zagreb. Od 1987. godine do danas zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radila je kao asistent, potom viši asistent, docent, izvanredni profesor, a u zvanje redovitog profesora birana je 2007. godine (potvrda izbora). Tijekom dvadeset četverogodišnjeg rada na Fakultetu radi nastavu na predmetu Računovodstvo, Osnove računovodstva, Tehnika računovodstva neprofitnih organizacija, Financijsko računovodstvo. Od nastavne godine 1996.-1997. razvija predmet Računovodstvo neprofitnih organizacija. Prema novom nastavnom planu i programu na preddiplomskom i diplomskom studiju  izvođač je nastave na kolegiju Računovodstvo i Upravljačko računovodstvo, a nositelj je kolegija Računovodstvo neprofitnih organizacija i Računovodstvo financijskih institucija te kolegija Sustav internih kontrola. Suvoditelj je studija na specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljačko računovodstvo i interna revizija. Nositelj je nastave na kolegijima specijalističkih poslijediplomskih studija Računovodstvo javnog sektora, Revizija javnog sektora, te sunositelj kolegija Računovodstveni sustav u RH i EU. Koautorica je više sveučilišnih udžbenika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu iz područja računovodstva. Autorica je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz područja računovodstva. Sudionik je velikog broja međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te brojnih domaćih stručnih skupova. Pod njenim mentorstvom obranjene su tri doktorske disertacije, a u fazi izrade su dvije. Također je bila mentor na više od dvadeset pet uspješno obranjenih magistarskih i specijalističkih poslijediplomskih radova, te je sudjelovala u brojnim povjerenstvima za obranu.

Recenzent je u domaćim i inozemnim časopisima s međunarodnom recenzijom, te je recenzent u bazi MZOS-a za recenzije studijskih programa i projekata. Voditelj je znanstvenog projekta MZOS Perspektiva primjene upravljačkog računovodstva u javnom sektoru u  RH. U razdoblju 2006.-2011. glavna je urednica časopisa RIF – Riznica izdavača Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika.  Obnašala je više funkcija u fakultetskim tijelima (članica Fakultetskog vijeća, Pročelnica Katedre za računovodstvo, predsjednica Odbora za udžbenike)  i sveučilišnim tijelima (predsjednica Odbora za proračun, predsjednica Vijeća društveno-humanističkog područja). U razdoblju 2000.-2004. godine obnašala je funkciju Glavne državne rizničarke Republike Hrvatske. Od 2010. godine do danas je Prorektorica za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111