hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - O nama - Upravni odbor
Maja Homolka mag. iur.

Osobni podaci
Rođena 2. prosinca 1973. godine u Rijeci.

Profil
Odlično poznavanje engleskog jezika
Pasivno znanje francuskog jezika

Obrazovanje
23/08/2005-23/08/2006 Fulbright istraživačka stipendija, Fulbright Program, Columbia University, SIPA, East Central European Center, New York, USA
27/09/2004, Uvjerenje o sudjelovanju u USAID programu 2003/2004, USAID, Zagreb, Hrvatska
30/08-17/09/2004 Diploma of Quality "Cum Laude"; Institute of Federalism of the University of Fribourg, Summer University 2004, Švicarska
10/2002-09/2003 Magisterij iz Europskog prava i društva, Sveučilište u Sussex-u, Sussex Pravni fauklutet i Sussex Europski institut, Brighton, UK
09/1992-09/1998, Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci, Diploma Pravnog fakulteta – Diplomirani pravnik

Profesionalno usavršavanje
8-9/12/2009, 6 Konferencija - Europska Povelja o zaštiti ljudskih prava u gradovima, Ženeva, Švicarska
16-27/06/2008, MTEC Kako djelovati u Brussels-u", Uvjerenje, Vlada Kraljevine Nizozemske i Clingendael Institute, Hague, Nizozemska
10-24/2/2008, Profesionalni EU trening, Ured hrvatskih regija, Brussels, Belgija
29/10-18/11/2006, MATRA trening za Europsku suradnju "Strukturni fondovi", Uvjerenje, Vlada Kraljevine Nizozemske i Ecorys, Hague,
Nizozemska
06-09/04/2006, Fulbright konferencija "Aktivni građani i sudjelovanje u obrazovanju", US Department of State i International Institute of Education (IIE), Denver, CO, USA
03-12/2005, Akademija za politički razvoj, Vijeće Europe, Zagreb, Hrvatska
14-16/11/2004, Seminar "Transparento dodjeljivanje sredstava" , AED – USAID, Opatija, Hrvatska
2-3/03/2004 Uvjerenje o pohađanju Seminara "Upravljanje projektnim ciklusom", MVPEI, RIjeka, Hrvatska
7-13/12/2003 Studijsko putovanje "Zaklade lokalne zajednice", World Learning Inc & USAID, Slovačka
29-30/09/2003 Seminar "Ocjenjivanje vodstva i strategije upravljanja u lokalnoj samoupravi", Vijeće Europe, Crikvenica, Hrvatska

Radno iskustvo
od 11/2010- Grad RIjeka, Ured Grada, Savjetnica za europske integracije i razvoj civilnoga društva
07/2006-10/2010 Grad Rijeka, Ured Grada, Vodeći suradnik za europske integracije
09-12/2005, neplaćeni vježbenik, Human Rights Watch, New York, NY, USA
10/2003-08/2005, Grad Rijeka, Ured Grada, Vodeći suradnik za europske integracije
01/2002-08/2002, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Vodeći suradnik za pravne poslove
01/1999-12/2001, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Suradnik za pravne poslove
8/1996-04/1998, referent za razrez poreza na dohodak građana, Ministarstvo financija, Porezna uprava u Rijeci

Publikacije
Europsko državljanstvo u EU: Simulacija ili realnost u modernom europskom društvu?", Kolekcija 2004 Ljetno sveučilište "Federalizam, decentralizacija i good governance u multikulturalnim društvima" Institut federalizma, Sveučilište u Fribourg-u, Švicarska (Travaux de Recherche, PIFF, Fribourg, 2004)

Projekti
2009. Članica radne skupine za razvoj Lokalnog programa za mlade u Rijeci
2007-2009/2010-2011 Članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
2007-2009 Članica Stručnog tijela za procjenu prijava organizacija civilnoga društva prijavljenih na natječaje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
2007 Lokalni koordinator Projekta CARDS 2003 Osnaživanje neprofitnog sektora koja pruža socijalne usluge
2006-2007 2008-2009 Članica Koordinacijskog odbora za implementaciju Povelje o suradnji Grada Rijeke i NVO
2005 Članica Natječajnog povjerenstva za Male projekte PGŽ-a – CroNGO's program
2003-2006 Članica radne skupine za osnivanje Zaklade lokalne zajednice Rijeka
2004-2004 Projekt menadžer u dva projekta USAID World Learning – Small grant programa: "informiranje javnosti o aktivnostima VIjećima nacionalnih manjina u Gradu Rijeci; te "Uključivanje građana u uspješno upravljanje imovinom Grada Rijeke"

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111