hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Jednokratne podrške

Na nacionalnoj razini
U cilju reagiranja na trenutne potrebe razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i izvan okvira predviđenih natječajima, pozivima za iskaz interesa za suradnju, partnerstvima i nagradama, Nacionalna zaklada može prihvatiti ad hoc razvojne inicijative organizacija civilnoga društva samo u slučaju da se te inicijative pojavljuju u vrijeme izvan rokova predviđenih kalendarom objave natječaja i poziva za iskaz interesa na suradnju te da se tim inicijativama:

  • pokreće rješavanje ili rješava relevantan i aktualan problem ili izazov u razvoju civilnoga društva i/ilirazvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, i;
  • aktivno povezuje veći broj organizacija civilnoga društva i drugih organizacija i institucija kojisudjeluju u toj inicijativi i;
  • omogućava sudjelovanje većeg broja predstavnika/predstavnica organizacija civilnoga društvaodnosno građana i građanki u izravnim ili neizravnim aktivnostima pokrenute inicijative i utječe napoboljšanje statusa većeg broja organizacija civilnoga društva iz više područja djelovanja odnosnodoprinosi daljnjem procesu demokratizacije hrvatskog društva

uz uvjet da jednokratna podrška Nacionalne zaklade tim razvojnim inicijativama osigurava dostatnu razinu financijske sigurnosti za njenu provedbu.

Nacionalna zaklada može takvim razvojnim inicijativama odobriti iznos koji ne mogu biti viši od 30% najvišeg iznosa utvrđenoga za podrške putem poziva za iskaz interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom.

Pod ad hoc razvojnom inicijativom ne podrazumijeva se provođenje već započetog projekta/programa, provođenje redovne djelatnosti organizacije civilnoga društva odnosno osiguranje održivosti njihovog daljnjeg djelovanja.

Aktivnosti koje su bile prijavljene na natječaje i/ili pozive za iskaz interesa Nacionalne zaklade, a koje nisu prihvaćene zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta ili nakon postupka procjene ne mogu se prijaviti za ostvarivanje jednokratne podrške razvojnim inicijativama na nacionalnoj razini.

Nacionalna zaklada može sredstva za sufinanciranje odobrenih razvojnih inicijativa na nacionalnoj razini odobriti kroz jednokratni iznos do iskorištenja ukupnog iznosa utvrđenog godišnjim operativnim planom i kalendarom objave natječaja, poziva za iskaz interesa i drugih oblika podrške Nacionalne zaklade.

Odluke o odobravanju razvojnih inicijativa na nacionalnoj razini, na temelju prethodno provedenoga postupka procjene, donosi Upravni odbor Nacionalne zaklade.

Na međunarodnoj razini
Nacionalna zaklada je u okviru jednokratne podrške razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini ustrojila:

  • Program sufinanciranja odobrenih projekata u okviru programa “Suradnja na Euro-Mediteranu”

s mogućnošću otvaranja i drugih sličnih programa kojima se podržavaju i potiču aktivnosti organizacija civilnoga društva na međunarodnoj razini te učinkovitije korištenje međunarodnih fondova, naročito fondova Europske Unije namijenjenih organizacijama civilnoga društva, a sukladno godišnjim operativnim planovima Nacionalne zaklade.

Program “Suradnja na Euro-Mediteranu”
Ovim oblikom suradnje Nacionalna zaklada želi podržati kvalitetne razvojne inicijative/projekte kojima je već odobrena financijska podrška na natječajima Zaklade Anna Lindh, ali im nedostaje obvezatni udio sufinanciranja cjelokupne vrijednosti razvojne inicijative/projekta, za što Nacionalna zaklada odobrava 20% iznosa odobrenih sredstava.

Kriterije za sufinanciranje 20% ukupnog iznosa odobrene razvojne inicijative/projekta, Nacionalna zaklada je utvrdila u posebnom Pravilniku o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru Programa “Suradnja na Euro-Mediteranu” koji je dostupan na službenim mrežnim stranicama Nacionalne zaklade.

Program “Europa plus”
Ovim oblikom suradnje Nacionalna zaklada želi stvoriti uvjete za uzajamno i solidarno međufinanciranje odobrenih projekata organizacijama civilnoga društva iz fondova Europske Unije.

Nacionalna zaklada će ustrojiti primjereni institucionalni okvir za provedbu Programa "Europa plus" nakon čega će utvrditi kriterije za sudjelovanje u Programu i korištenje tog modela uzajamnog i solidarnog međufinanciranja za odobrene projekte iz fondova Europske Unije.

Odluke o odobravanju razvojnih inicijativa na međunarodnoj razini, na temelju prethodno provedenoga postupka procjene, donosi Upravni odbor Nacionalne zaklade.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111