hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"

Nakon dest godina svog djelovanja Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Nacionalna zaklada) pokreće novi oblik Razvojne suradnje kroz programske podrške pod nazivom "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0". Njime se kroz su-upravljanje i zajedničko djelovanja otvorenih platformi organizacija civilnoga društva i građana uvodi novi način podrške neovisnom razvoju civilnoga društva.

Na taj način sa 2015. godinom – Europskom godinom razvoja – Nacionalna zaklada okreće novu stranicu načina dodjele podrški i prepoznaje potrebe koje proizlaze iz novog konteksta društvenog i ekonomskog razvoja Republike Hrvatske te kroz tako oblikovane modele Razvojne suradnje pokreće provedbu aktivnosti kojima se unapređuje demokratizacija i razvoj civilnoga društva u razdoblju do 2020. godine. Pokretanjem ovog modela Nacionalna zaklada omogućuje podršku organiziranom civilnome društvu u su-kreiranju i poboljšavanju uvjeta za djelovanje dinamičnih i suradnih otvorenih platformi.

Pravilnikom o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade iz 2012. godine utvrđeno je da je Razvojna suradnja kroz programske podrške svojevrsni model tematskih fondova kojima se na specifičan način razvija suradnja, prijenos znanja, ali i financijski ulaže u pojedino programsko (tematsko) područje razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Osnovni cilj Razvojne suradnje kroz  Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" je podrška zajedničkom djelovanju na iznalaženju sustavnih modela podrške društvenom razvoju i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u različitim programskim područjima utvrđenim ovim Pozivom.

Tematskim fondom "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"  (u daljnjem tekstu: Tematski fond Demokratizacija 2.0) uvodi se podrška su-planiranju, su-odlučivanju, su-upravljanju i zajedničkoj provedbi aktivnosti organizacija civilnoga društva, građana odnosno zainteresirane javnosti uključenih u otvorene platforme za djelovanje u područjima utvrđenim u okviru Tematskog fonda, uz podršku i/ili suradnju Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Nacionalna zaklada je zajedno sa Centrima znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj razmotrila učinke 10-godišnjih podrški Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva na društveni i ekonomski razvoj RH te je na temelju dokumenta o novim potrebama i izazovima razvoja civilnoga društva, Upravni odbor Nacionalne zaklade na svojoj sjednici održanoj 21. svibnja 2014. godine donio Odluku o pokretanju novog, inovativnog modela ulaganja u društveni razvoj i razvoj civilnoga društva. Tom Odlukom Nacionalna zaklada je osigurala početnih 15 milijuna kuna svoje financijske imovine za Razvojnu suradnju kroz Tematski fond Demokratizacija 2.0 za inicijalno trogodišnje razdoblje s mogućnošću povećanja fonda sredstava i produženja ulaganja do 2020. godine, ali i duže sukladno potrebama društvenog razvoja.

Temeljem navedene Odluke Nacionalna zaklada je pripremila ovaj Poziv za iskaz interesa kojim poziva sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju u kontekstu sustava vrijednosti, ciljeva i vrijednosti za koje se zalaže Nacionalna zaklada da iskažu svoj interes za sudjelovanje u jednoj od otvorenih platformi organizacija civilnoga društva koje će biti podržane u okviru Tematskog fonda Demokratizacija 2.0.

Vrijednosti na kojima počiva djelovanje Nacionalne zaklade su: poštivanje ljudskih prava, javnost djelovanja, odgovornost, suradnja i dijalog svih (su)dionika razvoja zajednice i društva, informiranost, tolerancija i uvažavanje različitosti te nenasilje.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111