hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2010.

Pitanja vezana za pozive Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: pozivi@zaklada.civilnodrustvo.hr

PITANJE:

Poštovani, može li se na Poziv za iskaz interesa u području međunarodne razvojne suradnje - Suradnjom do razvoja prijaviti regionalni projekt koji je započeo u prosincu 2009. i traje do prosinca 2011.? Projekt je regionalni i provodi se u partnerstvu s organizacijama iz Srbije, Crne Gore i Makedonije. Možemo li se javiti na ovaj poziv i zatražiti sredstva za drugu godinu trajanja projekta (2011.)?

ODGOVOR:

Poštovani, ako projekt udovoljava svim uvjetima i kriterijima za ostvarivanje inicijalne suradnje sukladno tekstu Uputa za podnošenje ponude, uključujući uvjet da inicijalna suradnja na projektu ne može biti kraća od 12 mjeseci počevši od 1. siječnja 2011. godine, tada je u sklopu propisane dokumentaciju dovoljno navesti sve relevantne informacije o projektu i njegovoj provedbi.

PITANJE:

Poštovani, udruge se na Poziv za iskaz interesa u području istraživanja moraju prijaviti u suradnji sa znanstveno-istraživačkom institucijom pa vas molimo za dodatno pojašnjenje prihvatljivih suradnika u okviru toga.

ODGOVOR:

Poštovani, sukladno tekstu Poziva za iskaz interesa za provođenje istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, uvjet za ponudu za suradnju je da se projekt provodi u partnerstvu sa relevantnom znanstveno-istraživačkom institucijom, što se potvrđuje Izjavom o partnerstvu sa znanstveno-istraživačkom institucijom, priloženom u dokumentaciji ovog Poziva. Status znanstveno-istraživačke institucije određuje se njezinim upisom u Sudski registar radi obavljanja znanstveno istraživačke djelatnosti, a nakon suglasnosti resornog Ministarstva sukladno Zakonu o znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. S tim u vezi, trebate provjeriti je li organizacija koju želite za partnera u provedbi projekta registrirana na opisani način.

Koji će biti navedeni partner nositelja projekta potpuno je u domeni podnositelja ponude te ovisi isključivo o procjeni kvalitete i relevantnosti dotične znanstveno-istraživačke institucijom, odnosno
njezine povezanosti s ciljevima samog projekta - svi dodatni elementi ponude za suradnju definiraju se prilikom drugog kruga procjene, kada se obavljaju razgovori s podnositeljima ponuda koji prođu prvi krug.

PITANJE:

Poštovani, organizacija je u okviru Poziva za iskaz interesa za incijalnu suradnju u neprofitnim medijskim projektima ostvarila suradnju u tekućoj godini. S obzirom da se i ove godine namjeravamo prijaviti za realizaciju neprofitnog medijskog projekta zanima nas da li to možemo učiniti ponovno u formi inicijalne suradnje i da li to možemo učiniti s istom temom kao i do sada. Ukoliko ne, možemo li prijaviti neku drugu temu?

ODGOVOR:

Poštovani, sukladno Tekstu Poziva za iskaz interesa, projekt koji ima identičan sadržaj, područje provedbe, vrstu i opseg aktivnosti te ciljne skupine kao projekt za koji je Nacionalna zaklada odobrila potporu u prethodnoj godini kroz inicijalnu suradnju neće moći dobiti ponovljenu potporu na razini inicijalne suradnje, ukoliko nije prešao u Programsku suradnju. No, Vaša udruga je u mogućnosti prijaviti neku drugu temu u svojoj ponudi za inicijalnu suradnju.

PITANJE:

Poštovani, radi se o internetskom portalu - web magazinu za koji sadržaj (autorske tekstove) kreiraju suradnici (novinari) koji nisu zaposleni u udruzi, nego su dio vanjskog medijskog tima udruge, koji se angažira po potrebi, od projekta do projekta, ili djeluju volonterski. Takve suradnike udruga je plaćala putem autorskih honorara. U budžetu za neprofitne medijske projekte stoji da su takve naknade ograničene na 10% vrijednosti odobrenog proračuna projekta. Taj postotak nije dovoljan da se skupini autora osigura tržišno opravdan iznos naknade za tekstove koji bi bili objavljivani na web magazinu tijekom cijele godine. Kako u proračunu prikazati autore/suradnike?

ODGOVOR:

Poštovani, sukladno Uputama za prijavu, jedan od ciljeva Nacionalne zaklade je poticanje zapošljavanja u neprofitnom sektoru, tako da pri pripremi proračuna treba dati prednost gdje god je to moguće zapošljavanju voditelja/voditeljice te izvoditelja projekta u radni odnos, nad njihovim angažiranjem putem ugovora o djelu. Ujedno, odobravanjem financijske potpore Nacionalna zaklada potiče organizaciju-korisnicu potpore na zapošljavanje stručnih osoba koje će provoditi odobreni projekt. Time se mogućnost angažiranja vanjskih stručnjaka podugovaranjem poslova za provedbu projekta ograničava na 10% ukupnog iznosa sredstava koja se traže od Nacionalne zaklade, odnosno ukupne vrijednosti odobrenog proračuna.

Prilikom izrade obrasca proračuna vodite računa o tome da plaća/naknada za jednu osobu ne može biti prikazana na dvije ili više stavaka obrasca te da je uz plaće/naknade potrebno navesti imena i prezimena osoba kojima se planira isplatiti plaća/naknada. Također, u obrascu proračuna potrebno je navesti radi li se o udjelu u plaći ili pokrivanju cijele plaće od strane Nacionalne zaklade za iskazano razdoblje u stupcu "postotak od ukupne plaće" na način da se upiše brojka koja iskazuje udio (npr. 25%, 50% ili 100%), te je potrebno navesti vremensko razdoblje na koje se plaća odnosi i naziv radnog mjesta.

PITANJE:

Poštovani, u stavci 3. TROŠKOVI PROVEDBE PROJEKTA su navedeni izrada web stranice, održavanje internetskog  poslužitelja, grafička priprema materijala i sl. Ukoliko za te usluge isplatimo ugovor o djelu ili autorski ugovor da li to spada u stavku 3. direktni troškovi projekta ili u naknade?

ODGOVOR:

Poštovani, u stavci 3. Troškovi provedbe projekta u obrascu proračuna možete prikazati troškove koji su navedeni u specifikaciji te koje ćete pravdati računom za opisanu uslugu, no ako ih isplaćujete putem ugovora o djelu ili ugovora o autorskom djelu, tada bi ih trebali prikazati u stavci 2. Naknade.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111