hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2011.

Pitanja vezana za pozive za iskaz interesa Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: pozivi@zaklada.civilnodrustvo.hr

PITANJE:
Poštovani,
zainteresirani smo za prijavu na poziv na suradnju „Suradnjom do razvoja“, pa nas zanimaju detalji u vezi Poziva:
1. Je li moguće prijaviti projekt u partnerstvu dvije organizacije iz dvije zemlje regije?
2. Mogu li se u proračun stavljati dijelovi plaća za zaposlene u partnerskim organizacijama?
3. Postoji li način zaštite od posljedica promjena u tečajevima valuta?


ODGOVOR:
Poštovani,
U nastavku Vam upućujemo odgovore, kako slijedi:
1) Moguće je da jedna ponuda za suradnju bude usmjerena na više zemalja-primateljica, no uz napomenu da zemlje moraju biti među onima navedenima u Uputama za podnošenje ponude, u točki I 2.1, što je svakako slučaj sa zemljama koje ste naveli;
2) Specifikacija troškova (proračun) obuhvaća isključivo troškove plaća zaposlenih u organizaciji koja podnosi prijavu te nije moguće prikazati plaće zaposlenih u drugim organizacijama, pa tako niti onih iz zemlje-primateljice međunarodne razvojne pomoći;
3) Što se tiče pravdanja iznosa za troškove prikazane u proračunu, a koji nastaju u stranim valutama npr. putni troškovi ili troškovi smještaja, oni se pravdaju podnošenjem računa za nastali trošak, uz priloženu tečajnu listu poslovne banke s kojom surađujete, važeću toga dana. Tečajne razlike ne mogu se dodatno prikazati kao trošak, već trebaju biti uračunate u iznos koji se za određenu stavku proračuna traži.

PITANJE:
Poštovani,
može li se na natječaj u programskom području "Demokratizacija i razvoj civiloga društva" – Tema A prijaviti projekt koji prijavljuje Savez u partnerstvu sa svojim članicama?

ODGOVOR:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu u programskom području "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" – Tema A ne može se prijaviti projekt koji prijavljuje Savez udruga u partnerstvu sa svojim članicama. Projekt može prijaviti Savez, ali u partnerstvu sa s još 4 organizacije civilnoga društva koje nisu članice Saveza.
Isto tako, projekt ne mogu prijaviti članice istog Saveza neovisno o uključivanju krovne organizacije s nacionalne razine (Saveza).


PITANJE:
Poštovani,
imamo pitanje vezano za dostavu financijskog izvješća za 2010. godinu. Zanima nas je li na natječaj i poziv za iskaz interesa potrebno dostaviti presliku financijskog izvješća za 2010. godinu s pečatom o zaprimanju od strane Državnog ureda za reviziju? Može li financijsko izvješće imati pečat o zaprimanju od strane FINA-e?

ODGOVOR:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja/poziva za iskaz interesa i uputama za prijavu, a s obzirom da je Ministarstvo financija ustrojilo Registar neprofitnih organizacija u kojem su, između ostalog, dostupni podaci o tome je li ili nije organizacija civilnoga društva dostavila financijsko izvješće, u sklopu natječajne dokumentacije/poziva za iskaz interesa potrebno je dostaviti:
- za obveznike dvojnog knjigovodstva presliku financijskog izvješća za 2010. godinu, ovjerenog i potpisanog od osobe odgovorne za zastupanje organizacije, na propisanim obrascima i to:
1. Račun prihoda i rashoda (na obrascu PR-RAS-NPF)
2. Bilancu (na obrascu BIL-NPF)
3. Bilješke (mogu biti opisne, brojčane i kombinirane. Označavaju se rednim brojem s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose)
- za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluku o nesastavljanju financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja te presliku Knjige prihoda i rashoda za 2010. godinu
S obzirom na navedeno nije potrebno imati ovjeru, odnosno pečat o zaprimanju od strane Državnog ureda za reviziju i/ili FINA-e, no sukladno uvjetima natječaja Nacionalna zaklada će temeljem dostavljenog financijskog izvješća u natječajnoj dokumentaciji usporediti i provjeriti je li organizacija isti predala nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku i to izravnim uvidom u Registar neprofitnih organizacija.
Uz to je važno naglasiti da udruga koja se kroz natječajnu dokumentaciju/ poziva za iskaz interesa predstavi kao obveznica jednostavnog knjigovodstva, a uvidom u Registar neprofitnih organizacija se utvrdi da je obveznica dvojnog knjigovodstva cjelokupna prijava će se odbiti zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta natječaja/poziva.

PITANJE:
Poštovani,
može li se na natječaj u programskom području "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" – Tema A kao partnerska organizacija prijaviti sindikat?

ODOGOVOR:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu na natječaj u programskom području "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" – Tema A mogu se prijaviti isključivo udruge i privatne zaklade u partnerstvu s još 4 udruge i/ili privatne zaklade.
S obzirom na navedeno  sindikat nema pravo prijave na ovaj natječaj.


PITANJE:
Poštovani,
mi smo studentska udruga i zanima nas imamo li pravo prijave na natječaj u programskom području "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" – Tema C?

ODOGOVOR:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu na natječaj u programskom području "Demokraizacija i razvoj civilnoga društva " - Tema C ne mogu se prijaviti studentske udruge kao ni druge udruge koje se financiraju po posebnim propisima.
S ozbirom na navedeno Vaša udruga nema pravo prijave na ovaj natječaj
.

PITANJE:
Poštovani,
prema našim saznanjima, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi neće ove godine raspisati natječaj za financiranje osnovne djelatnosti (hladnog pogona) udruga osoba s invaliditetom. S obzirom da ćemo i mi kao jedna od tih udruga zbog toga ostati bez važnog dijela sredstava za naš rad, zanima nas možemo li se javiti Nacionalnoj zakladi za dobivanje insitucionalne potpore? Hvala

ODGOVOR:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu na natječaj Nacionalne zaklade za dodjelju institucionalnih podrški ne mogu se prijaviti udruge koje instituiconalnu podršku mogu zatražiti na natječajima nadležnih tijela državne uprave koja raspisuju natječaje za dodjelu institucionalnih podrški u programskom području u kojem te udruge djeluju (udruge osoba s invaliditetom, udruge za zaštitu potrošača, udruge u tehničkoj kulturi, studentske udruge, društva Hrvatskog Crvenog križa, udruge branitelja i druge udruga proizišle iz Domovinskog rata te udruge koje djeluju po posebnim propisima, odnosno, imaju mogućnost financiranja osnovne djelatnosti iz sredstava Državnoga proračuna).

Ovaj kriterij ostaje na snazi i u slučaju da nadležna tijela državne uprave privremeno (za tekuću ili iduću godinu) obustave pružanje gore opisanih financijskih oblika podrške.
S obzirom na navedeno udruge osoba s invaliditetom nemaju pravo prijave na ovaj natječaj Nacionalne zaklade.


PITANJE:
Poštovani,
udruga smo koja se bavi malim i srednjim poduzetništvom pa nas zanima ispunjavamo li uvjet za prijavu za dodjelu instituiconalne potpore Nacionalne zaklade?

ODGOVOR:
Poštovani,
sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu na natječaj za dodjelu instituiconalne podrške ne mogu se prijaviti udruge koje pružaju podršku dionicima iz profitnog sektora (mali i srednji poduzetnici) te samo rubno zahvaćaju suradnju s organizacijama civilnoga društva.
S obzirom na navedeno Vaša udruga nema pravo prijave na ovaj natječaj Nacionalne zaklade.


PITANJE:
Poštovani,
može li se Udruga liječnika prijaviti na natječaj za instituiconalne potpore?

ODGOVOR:
Na natječaj za dodjelu instituiconalnih podrški sukladno uvjetima natječaja i uputama za prijavu ne mogu se prijaviti strukovne udruge koje su pored ostalih ciljeva, osnovane s ciljem promicanja i zaštite zajedničkih interesa svojih članova, odnosno zajedničke profesije.
S obzirom na navedeno Vaša udruga nema pravo prijave na ovaj natječaj Nacionalne zaklade.


PITANJE:
Sukladno uvjetima prijave na natječaje Nacionalne zaklade u tekstu poziva navedeno je da najviši iznos koji jedna organizacija može ostvariti od Nacionalne zaklade na natječaju u 2011. godinu iznosi Kn 380.000,00 te da taj iznos uključuje i institucionalne podrške odobrene od strane Nacionalne zaklade u 2009. godini (s rokom izvršenja do 2012. godine) i 2010. godini (s rokom izvršenja do 2013. godine).
Naša udruga korisnica je trogodišnje institucionalne potpore koja završava 2011. godine (potpora je dobivena na natječaju 2008. godine) pa nas zanima s obzirom da sukladno Pravilniku nemamo ponovno pravo prijave za dodjelu instituiconalne potpore možemo li u tom slučaju poslati prijavu za projekt s obzirom da provedba projekta kreće od 1. siječnja 2012. godine u kojoj naša udruga više neće imati financijsku potporu Nacionalne zaklade?

ODGOVOR:
sukladno uvjetima natječaja Vaša udruga s obzirom da joj institucionalna podrška završava krajem ove godine ima pravo prijave projekta na natječaj u programskom području "Demokraizacija i razvoj civilnoga društva". Pri tom je potrebno voditi računa da možete prijaviti samo jednu od tema u navedenom programskom području.


PITANJE:
Poštovani,
da li u najviši iznos koji jedna organizacija može ostvariti od Nacionalne zaklade (Kn 380.000,00) potpadaju i potpore koje će Nacionalna zaklada odobriti putem poziva za iskaz interesa?

ODGOVOR:
Poštovani,
U navedeni iznos ne ulaze podrške koje će Nacionalna zaklada odobravati putem poziva za iskaz interesa za suradnju.


PITANJE:
Poštovani,
Korisnici smo institucionalne potpore do kraja 2011. godine pa nas zanima možemo li na ovaj natječaj ponovo poslati prijavu za dodjelu instiuticonalne potpore u 2012. godini.

ODGOVOR:
Sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade korisnici kojima Nacionalna zaklada odobri višegodišnju institucionalnu podršku mogu tuistu vrstu podrške ostvariti tek nakon isteka jedne godine od završetka prethodne višegodišnje podrške Nacionalne zaklade.

S ozbirom na navedeno Vaša udruga nema pravo prijave za dodjelju instituiconalne podrške na ovaj natječaj Nacionalne zaklade. Prijavu ćete moći poslati tek na idući natječaj, koji će biti raspisan u 2012. godini.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111