hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Studija europske feminističke mreže o ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji

Četvrtak, 06. ožujka 2008. 

"Tko odlučuje – Spolno kartiranje politika i odlučivanja Europske unije u područjima razvoja, vanjskih odnosa i trgovine" autorica Maria Karadenizli, WIDE., Bruxelles.

Ova studija fokusira se na strategiju Europske unije za ravnopravnost spolova u područjima razvoja, vanjskih odnosa i trgovine. Publikacija daje pregled glavnih okvirnih politika EU-a, institucionalnih alata i mehanizama za integriranje pitanja ravnopravnosti spolova u razvojnoj politici EU-a, vanjskim odnosima i trgovinskim politikama.

Autorica studije Maria Karadenizli analizira i politički dijalog između institucija EU-a te europskih organizacija civilnog društva sa organizacija civilnog društva izvan EU-a u pitanjima razvoja i trgovine.

WIDE-ova publikacija također daje analizu glavnih ciljeva EU-a u politici ravnopravnosti spolova s posebnim osvrtom na Plan EU-a za ravnopravnost između žena i muškaraca za razdoblje od 2006. do 2010. godine.

WIDE je europska feministička mreža organizacija žena, razvojnih nevladinih organizacija te aktivista za ravnopravnost spolova i ženska prava.

Više o tome:

WIDE: Who decides - Gender mapping the European Unions policy and decision-making in the areas of development, external relations and trade

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111