hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Prijava nepravilnosti

Republika Hrvatska je sukladno međunarodno preuzetim obvezama dužna osigurati zakonodavni okvir za zaštitu financijskih interesa EU te uspostaviti učinkovit i djelotvoran sustav upravljanja nepravilnostima i prijevarama vezano uz korištenje sredstava pomoći EU.

Iz tog je razloga uspostavnjen AFCOS sustav - sustav kroz koji se provodi koordinacija zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, kao i neposredna suradnja s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF).

AFCOS sustav obuhvaća:

  • mrežu tijela koja upravljaju i koriste sredstva EU
  • AFCOS mrežu - mrežu tijela koja se bave suzbijanjem prijevara, korupcije i bilo kakvog drugog oblika nepravilnosti u sustavu
  • Samostalnu službu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija
Svaka sumnja na nepravilnost i/ili prijevaru te sama nepravilnost i/ili prijavara bez obzira na veličinu ili uzrok treba biti prijavljena.

Nepravilnost je svako kršenje odredbi nacionalnog zakonodavstva ili kršenje odredbi Europske unije koje proizlazi iz činjenja ili propusta činjenja koje bi moglo imati učinak nanošenja štete. One mogu biti tehničke, ugovorne, financijske, administrativne, sa ili bez financijskoga učinka.

Prijevara je namjerno činjenje ili propust činjenja koje se odnosi na korištenje lažnih, netočnih ili nepotpunih dokumenata, prikrivanje informacija, protupravno zadržavanje financijskih sredstava ili njihovo korištenje u svrhu različite od one za koju je prvobitno dodijeljena.

U Nacionalnoj zakladi imenovana osoba za nepravilnosti je Iva Grgić i ona je glavna kontaktna osoba u vezi s nepravilnostima. Njezini kontakti su: broj telefona 01/2399-100 i adresa e-pošte: nepravilnosti@zaklada.civilnodrustvo.hr.

Nepravilnost i/ili prijevaru također možete prijaviti Samostalnoj službi za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske na adresu e-pošte: nepravilnosti.eu@mfin.hr te OLAF - Europskom uredu za borbu protiv prijevara na adresu e-pošte: olaf-courrier@ec.europa.eu.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111