hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu

Euro-mediteranska zaklada za dijalog među kulturama "Anna Lindh" posvećena je promicanju dijaloga među kulturama euro-mediteranske regije. Djeluje kao mreža nacionalnih mreža, okupljajući organizacije civilnoga društva, javne ustanove i slične organizacije iz različitih područja aktivnosti. Sa sjedištem u Aleksandriji, u Egiptu, ALF je prisutan u 43 države članice Barcelonskog procesa: Unije za Mediteran.

Partneri ALF-a su Savez civilizacija Ujedinjenih naroda, Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Vijeće Europe, Organizacija za obrazovanje, kulturu i znanost Arapske lige (ALECSO) i Islamska organizacija za obrazovanje, znanost i kulturu (ISESCO) te Libija i Sudan u svojstvu promatrača.

Cilj ALF-a je omogućavanje dijaloga među kulturama i razvoj održivih projekata i programa koji će pridonijeti boljem razumijevanju kulturnih i političkih procesa koji oblikuju mišljenje i ponašanje te unaprijediti aktivnosti ustanova i civilnoga društva u prilog dijalogu.

Hrvatska mreža za suradnju na Euro-Mediteranu promiče dijalog, znanje i različitost među kulturama euro-mediteranske regije razvijanjem tolerancije i otvorenosti prema novim spoznajama, religijama, kulturama i vrijednostima. Hrvatska mreža se također zalaže za promicanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, sukladno prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, na osnivačkom sastanku u siječnju 2009. godine izabrana je za nacionalnog koordinatora Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu, koja je u prvoj godini djelovanja uključena u rad Zaklade "Anna Lindh" (ALF). Time je Nacionalna zaklada postala i službeni predstavnik ALF-a u Republici Hrvatskoj.

Nacionalna zaklada, u ulozi koordinatora Hrvatske mreže, upravlja nacionalnom mrežom, pruža članstvu i široj javnosti informacije o aktivnostima i natječajima ALF-a, olakšava pronalaženje projektnih partnera i prijavu projekata, osigurava promidžbu aktivnosti, organizira koordinacijske sastanke za članove Hrvatske mreže, svakodnevno održava komunikaciju s Tajništvom ALF-a, pridonosi razvoju godišnjih i trogodišnjih programa ALF-a i sl. Zainteresiranost i velik broj novih članova u prvih nekoliko mjeseci postojanja svrstalo je Hrvatsku mrežu u najbrže rastuće nove nacionalne mreže Zaklade "Anna Lindh".


Dokumenti:

HR Mreža

ALF

Barcelonski proces

 

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111