hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Program IPA - Korištenje sredstava
Kako koristiti sredstva EU-a

U Republici Hrvatskoj je uspostavljen decentralizirani sustav provedbe programa pomoći EZ-a trećim zemljama u kojem su odgovornosti za upravljanje (provedba natječajne procedure i ugovaranje) prenesene na državu korisnicu. Delegacija Europske unije i dalje provodi sustavnu prethodnu (ex-ante) kontrolu procesa nabave i ugovaranja i naknadnu (ex-post) kontrolu svih procesa te zadržava sveukupnu konačnu odgovornost za izvršenje općeg proračuna EZ-a.

Stoga se svi natječaji, kao i rezultati natječaja, objavljuju na internetskoj stranici Europske unije, u Službenome glasniku Europske unije te na internetskim stranicama Provedbenih tijela.

U svakom su natječaju definirani uvjeti za prijavu, a objava i provedba natječaja te odabir najbolje ponude i ugovaranje provode se u skladu s procedurama i pravilima što ih je odredila Europska komisija. Ta su pravila definirana u „Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći EZ-a trećim zemljama“ (PRAG).
Osim procedura, Europska je unija propisala i sve potrebne obrasce koje su potencijalni prijavitelji, a i provedbena tijela, obvezni koristiti tijekom postupka nabave.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva će provoditi natječaje i ugovaranje projekata iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, i to za 2. mjeru iz 5. prioriteta – Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj.

Vrsta natječaja koji mogu biti objavljeni u sklopu ovog prioriteta i mjere su:

  • natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava.
Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava raspisuju se s namjerom dodjele darovnica (grant). Darovnice su financijska sredstva nekomercijalne naravi koje provedbeno tijelo ugovara s odabranim prijaviteljem za provedbu neke akcije (ili samo dijela akcije) koja je usmjerena na promicanje politike Europske unije.

Početkom svake godine na svim se gore navedenim internetskim stranicama objavljuje popis natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koja će se tijekom te kalendarske godine raspisivati. Dodatno, svaki se pojedini natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, osim već navedenih službenih stranica i glasila, objavljuje i u lokalnom, hrvatskom, tisku.
Područja djelovanja, ciljane skupine, prihvatljivi prijavitelji, najmanji i najveći iznos koji se dodjeljuje za pojedinu darovnicu, traženi postotak sufinanciranja, postupak i kriteriji za ocjenjivanje projektnih prijedloga, te vremenski okvir za provedbu natječaja i odabranih projekata definirani su u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

Korisnici sredstava pomoći Europske unije, dobivenih za potporu projekata, imaju obvezu isticati da su aktivnosti, usluge i roba te sve ostalo što je predmet natječaja, financirani iz programa IPA. U tu svrhu moraju slijediti upute za osiguranje vidljivosti i obavještavanja opisane u Priručniku za komuniciranje i vidljivost za vanjske akcije Europske unije.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111