hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
O potporama

1. Financiranje projekata i programa

Zaklada "Anna Lindh" sufinancira projekte i programe kojima će se odobriti financijska potpora u iznosu do najviše 80% njihove vrijednosti.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, u okviru jednokratne potpore razvojnim inicijativama na međunarodnoj razini, Nacionalna zaklada je ustrojila Program sufinanciranja odobrenih projekata iz programa 'Suradnja na Euro-Mediteranu'.

Ovim oblikom suradnje Nacionalna zaklada želi podržati kvalitetne razvojne inicijative/projekte kojima je već odobrena financijska potpora iz međunarodnih izvora, ali im nedostaje obvezatni 20%-tni udio sufinanciranja cjelokupne vrijednosti razvojne inicijative/projekta.

Kriterije za sufinanciranje 20% ukupne vrijednosti odobrene razvojne inicijative/projekta, Nacionalna zaklada je utvrdila u Pravilniku o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje projekata i programa odobrenih u okviru Programa "Suradnja na Euro-Mediteranu".

Sredstva za sufinanciranje odobrenih razvojnih inicijativa/projekata u okviru Programa “Suradnja na Euro-Mediteranu” Nacionalna zaklada može odobriti kroz jednokratni iznos do iskorištenja ukupnog iznosa utvrđenog godišnjim operativnim planom i kalendarom objave natječaja, poziva za iskaz interesa i drugih oblika podrške Nacionalne zaklade.

Preostali iznos financira se iz vlastitih i partnerovih izvora, te sredstava drugih donatora.

Postoji mnogo institucija i agencija na području Euro-Mediterana koje nude potpore organizacijama civilnoga društva koje djeluju u području razvoja međukulturalnih odnosa.

Informacije o mogućim dodatnim izvorima financiranja, potrebnima za ostvarivanje prijave na potpore u sklopu ALF-a, mogu se pronaći i na Internetskoj stranici ALF-a, gdje je omogućeno pretraživanje i uvid u donatorske aktivnosti brojnih međunarodnih, privatnih i javnih organizacija, nacionalnih agencija za razvoj i suradnju te institucija EU.


2. Pronalazak partnerskih organizacija

Internetska stranica ALF-a pruža mogućnost uvida u projekte i programe koji su financirani do sada, njihove rezultate te bazu podataka članova ALF-a, odnosno mogućih partnera za osmišljavanje i provođenje projekata.

Na stranici koja je posvećena pronalasku potencijalnih partnerskih organizacija moguće je pronaći informacije o više od tisuću organizacija koje na području Euro-Mediterana rade na projektima vezanim uz međukulturalni dijalog.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111