hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Eurogroup for Animals: Poziv za zaustavljanje testiranja na životinjama

Četvrtak, 06. ožujka 2008. 

Organizacije za zaštitu životinja \'Eurogroup for Animals\' pozvala je na hitno zaustavljanje iskorištavanja životinja kako bi se ispitala vrijednost školjaka za prehranu ljudi, nakon znanstvenog panela koji je ustanovio neučinkoivtost ovakvog detektiranja potencijalno opasnih toksina. Panel koji je organizirala Europska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority-EFSA) analizirala je različite metode za otkrivanje toksina u školjkama na zahtjev Europske komisije te zaključila kako je korištenje životinje neadekvatna metoda za otkrivanje štetnih supstanci. Umjesto toga, EFSA preporuča upotrebu alternativnih testova koji nisu štetni za životinje.

Iako je testiranje miševa i štakora trenutno službena metoda za ispitivanje školjaka radi prevencije mogućih trovanja, nekoliko zemalja već nekoliko godina uspješno koristi alternativne testove. Upotreba pouzdanih testova koji ne štete životinjama obavezna je i prema direktivi EU-a o eksperimentima na životinjama 86/609/EEC.

\'Eurogroup for Animals\' obratio se povjereniku Europske komisije Markosu Kyprianouu sa zahtjevom za trenutnim prekidom neučinkovitih testiranja u kojim se nepotrebno ubijaju životinje.

Direktorica \'Eurogroup for Animals\' Sonja Van Tichelen pozvala je na zaustavljanje ubijanja životinja te istaknula primjer Njemačke koja koriti učinkovite testove koje na nanose patnju životinjama, a pouzdaniji su i za provjeru proizvoda koje upotrebljavaju ljudi.

Testovi koji se koriste za provjeru školjaka poput dagnji i oštriga radi provjere prisutnosti opasnih toksina iz OA-grupe.

Znanstveni panel EFSA-a ukazao je na nedostatke prilikom testiranja na miševima i štakorima koja nisu učinkovita u ustanovljavanju sigurnosti hrane te je utvrdilo da su ovi testovi ograničeni u otkrivanju štetnih toksina.

Alternativne biomolekularne i kemijske metode koje ne zahtijevaju korištenje životinja pokazala su se točnijima u odrađivanju razine opasnih toksina.

\'Eurogroup for Animals\' krovna je organizacija udruga za zaštitu životinja iz gotovo svih zemlja članica Europske unije, a od svog osnivanja 1980. godine organizacija je uspjela potaknuti EU na usvajanje viših pravnih standarda u zaštiti životinja.

Više o tome:

\'Eurogroup for Animals\': Calls to stop the use of animals in shellfish testing

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111