hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Najnovija inicijativa EU - povećati financijska sredstva organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana

Petak, 07. ožujka 2008. 

Europska komisija usvojila je 5. ožujka nove inicijative za pružanje potpore političkom i gospodarskom razvoju u zemljama Zapadnog Balkana, čime im pomaže u ubrzavanju napretka na putu prema postizanju članstva u Europskoj uniji. Komisija trenutno radi na pokretanju nove inicijative unutar programa IPA kako bi potaknula razvoj civilnog društva čime će se povećati financijska pomoć organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana.

U interesu je Europske unije i Europe kao cjeline da regija nastavi s političkim i gospodarskim reformama, pomirenjem među narodima i napredovanjem prema EU. U procesu njihove transformacije, Komisija daje poseban prioritet jačanju vladavine prava, dobrom upravljanju, reformi pravosuđa i uprave, međuljudskim kontaktima i razvoju civilnog društva.

U cilju poticanja razvoja civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana, Europska komisija otvorila je novi program za podršku civilnom društvu unutar Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

U Europskoj komisiji ističu kako civilno društvo ima ključnu ulogu u razviju demokratskog javnog života. U regiji zapadnog Balkana, socijalni partneri (sindikati i udruge poslodavaca, nevladine organizacije, organizacije za zaštitu potrošača, organizacije žena i mladih već su aktivno uključeni u političke, društvene i gospodarske promjene.

Ove organizacije doprinos jačanju demokracije i pomirenja. Velik broj organizacija civilnog društva već prima pomoć Europske unije, naročito na području međuetničkih odnosa, borbe protiv siromaštva, zaštite okoliša i društvenog razvoja.

Komisija trenutno radi na pokretanju nove inicijative unutar programa IPA kako bi potaknula razvoj civilnog društva čime će se povećati financijska pomoć organizacijama civilnog društva u zemljama zapadnog Balkana.

Nova inicijativa će uključiti područja poput ljudskih prava, spolne ravnopravnosti, zdravstva, zaštite okoliša, kulture, zaštite potrošača itd., a njom će se pokriti tri vrst aktivnost: podrška lokalnim inicijativama za jačanje uloge civilnog društva, jačanje veza između institucija EU-a i skupna poput novinara, sindikata, mladih političkih lidera, nastavnika itd., te razmjenu iskustava između organizacija civilnog društava, tvrtki, sindikata i drugih socijalnih partnera i profesionalnih organizacija u zemljama zapadnog Balkana sa njihovim partnerima u EU-u.

Projekti će se podržati kroz projekt IPA . Tehnička pomoć, uključujući razmjenu eksperata fokusirat će se na usavršavanje, izgradnju kapaciteta i umrežavanje te na diseminaciju rezultata postignutih u ovim projektima.

Konferencija o ovo novoj inicijativi održat će se 17. i 18. travnja u Bruxellesu, a na njoj će se okupiti oko 400 sudionika iz zemalja kandidata i potencijalnih kandidata te zemalja članica EU-a.

Više o tome:

Europska komisija: Support to civil society – a new financial facility under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111