hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Nizozemska Agencija za zaštitu okoliša kritizirala plan EU-a za borbu protiv promjene klime

Petak, 07. ožujka 2008. 

Nizozemsk Agencija za zaštitu okoliša upozorila je kako će planovi EU-a za smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz pojačanu upotrebu biogoriva potaknuti rast cijena hrane i ugroziti biološku raznolikost. U izvješću Europskom parlamentu, nizozemska se Agencija za procjenu utjecaja na okoliš, koja savjetuje i nizozemsku vladu, kritički osvrnula na planove Europske komisije, iznesene u siječnju, a u kojima su određeni ciljevi za pojedine zemlje članice EU-a.

Prema tim planovima, udio obnovljivih izvora energije kao što su biomasa, energija vjetra te solarna energija u ukupnoj proizvodnji energije trebao bi iznositi 20 posto dok bi udio biogoriva u gorivima trebao dosegnuti deset posto.

Nizozemska agencija upozorila je kako će, s obzirom na to da postojeće tehnike proizvodnje biogoriva koriste kulture koji se koriste i za proizvodnju hrane, a riječ je o žitaricama, kukuruzu, šećernoj repi i palminom ulju, cilj EU-a o pojačanoj upotrebi biogoriva dovesti do povećanja cijena hrane.

Naglašava se, također, kako bi takvim planom bile pogođene zemlje uvoznice hrane, primjerice brojne afričke zemlje.

Upozoreno je i da proizvodnja biogoriva u Europi zahtijeva veće poljoprivredne površine pa bi mogla ugroziti biološku raznolikost u 27- članom bloku.

U borbi protiv narušavanja biološke raznolikosti mogu se upotrebljavati učinkovitije tehnike poljoprivredne proizvodnje, koje obuhvaćaju primjenu umjetnih gnojiva, no neke od proizvedenih kultura istodobno bi mogle i same emitirati stakleničke plinove.

Stoga cilj EU-a o sprečavanju narušavanja bioraznolikosti može kolidirati sa ciljevima smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Više o tome:

Netherlands Environmental Assessment Agency: Local and global consequences of the EU renewable directive for biofuels: testing the sustainability criteria

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111