hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Mreža udruga starijih osoba poziva na jačanje borbe protiv svih oblika diskriminacije

Ponedjeljak, 02. lipnja 2008. 

Europske udruge starijih osoba (European Older People’s Platform - AGE) pozdravila je inicijativu Europskog parlamenta za stvaranje sveobuhvatnih zakona za borbu protiv diskriminacije. AGE je također pozvao predsjednika Europske komisije Jos Manuela Barrosa da održi obećanje iz 2004. godine o stvaranju sveobuhvatne direktive za stavljanje izvan zakona svakog oblika diskriminacije u pristupu robama i uslugama na temelju dobi, invaliditeta, religije ili uvjerenja, seksualne orijentacije, kao što je već slučaj u pogledu rasne pripadnosti i spola.

U AGE-u smatraju kako je ovo od ključnog značenja za članove udruge budući da se milijuni ljudi suočavaju sa svakodnevnom diskriminacijom u pristupu temeljnim uslugama i dobrima, poput osiguranja i bankovnih usluga, zdravstva, obrazovanja, cjeloživotnog učenja i participacije u stvaranju politika i civilnom dijalogu.

U udruzi također smatraju kako je u Europskoj uniji potrebno stvoriti sveobuhvatni pristup u borbi protiv kršenja temeljnih prava koji bi trebao uključivati ne samo adekvatan pravni okvir već i mjere za osiguravanje pravilne implementacije i podizanje svijesti o njoj.

AGE smatra kao ovakav okvir ne predstavlja prijetnju poslovnom sektoru, već mogućnost za bolje uključivanje starijih osoba na tržištu rada.

Udruga AGE najavila je kako će nastaviti borbu za usvajanje unaprijeđenog i ojačanog zakonodavstva EU-a kako bi se zaštitila temeljna prava starijih građana zagarantirana u Europskoj povelji o temeljnim pravima.

Više o tome:

AGE Press Release: ‘President Barroso, listen to the European Parliament and enhance EU legal protection against all forms of discrimination’

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111