hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Telefoniranje internetom sve popularnije u EU

Ponedjeljak, 07. srpnja 2008. 

Europska studija provedena u 27 zemalja članica na uzroku od 27 tisuća domaćinstava pokazala je da se razvijaju novi načini korištenja telekomunikacijskih usluga, budući da su tehnološki napredak i tržišno natjecanje donijeli europskim potrošačima veći izbor. Dvadeset i četiri posto domaćinstava odustalo je od fiksne linije i zadržalo samo mobilne telefone. Postotak je znatno viši u novim zemljama članicama (39 posto) nego u EU-15 (20 posto), uz iznimku Finske (61 posto) i Portugala (48 posto).

U nekim zemljama članicama to povećanje povezano je s povećanim korištenjem bežičnog pristupa internetu.

Dvadeset i dva posto domaćinstava koristi računalo za telefonske pozive putem interneta. Taj postotak puno je viši u Latviji (58 posto), Litvi (51 posto), Češkoj (50 posto), Poljskoj (49 posto) i Bugarskoj (46).

Dvadeset i devet posto domaćinstava kupuje dva ili više telekomunikacijskih ili medijskih proizvoda od jednog pružatelja usluga, što je povećanje od 9 posto u odnosu na zimu 2007., a najčešća je kombinacija fiksnog telefona i pristupa internetu.

Gotovo polovica ispitanih domaćinstava ima pristup internetu, a sve više ima ih širokopojasni pristup (36 posto u EU-27 što je povećanje od osam posto u odnosu na zimu 2007.). Većina je povezana s internetom preko ADSL-a.

Glavni razlog koji navode oni koji nemaju pristup internetu je nedostatak interesa.

Jedna desetina ispitanih domaćinstava prima televizijski signal na više od jednog načina (kablovska, satelitska, internet). Postotak je još viši u Francuskoj (25 posto), Velikoj Britaniji (22 posto), Italiji (19 posto), Švedskoj (19 posto) i Cipru (16 posto).

Više o tome:

Europska komisija: Internet phone calls getting popular in European homes

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111