hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Europska komisija: Obrazovni sustavi u EU još uvijek presporo napreduju

Srijeda, 27. kolovoza 2008.  Europska komisija upozorila je kako države Europske unije su pri ispunjavanju ciljeva Lisabonske strategije na području obrazovanja napredovale u odnosu na 2000. godinu, ali da je njihov napredak prespor. U tom izvješću Komisija kaže da je Europa postigla napredak u četiri od pet ključnih područja: ima više mladih sa završenom srednjoškolskom izobrazbom, manje onih koji ranije napuštaju školovanje, veći broj fakultetski obrazovnih na matematičkim fakultetima i znanstveno-tehnološkim fakultetima, te više odraslih koji sudjeluju u aktivnostima cjeloživotnog učenja. Napredak jedino nije zabilježen u čitalačkim sposobnostima.

Komisija je u izvješću predstavila posljednje podatke o napretku zemalja članica prema ciljevima utvrđenim za svoje obrazovne sustave u okviru Lisabonske strategije do 2010.

U usporedbi s 2000. sada ima oko 3 milijuna više studenata i milijun više sa završenim fakultetom.

Šezdeset posto osoba u dobi od 5 do 29 godina sudjeluje u obrazovanju što se može usporediti sa SAD-om, a 18 posto je više nego u Japanu.

S druge strane je skoro 108 milijuna slabo obrazovanih, a šest milijuna mladih završi samo obavezno obrazovanje ili niti toliko.

Vidljive su i nejednakosti među spolovima; dječaci su lošiji u čitanju, djevojčice su lošije u matematici i premalo zastupljene među studentima matematike, tehnoloških i znanstvenih fakulteta.

Više o tome:
Europska komisija: Annual report on education systems in the EU confirms slow but steady progress

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111