hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
WIDE-ova godišnja konferencija 'Feminističke vizije za pravednu Europe', 9.-11. listopada 2008., Haag, Nizozemska

Srijeda, 27. kolovoza 2008.  Domaćin ovogodišnje konferencija bit će nizozemska platforma za ravnopravnost spolova WO=MEN, a očekuje se da će okupiti više od 200 delegata iz cijele Europe. Cilj ove konferencije je ispitati ulogu i odgovornost Europe u svijetu gledano kroz prizmu ženskih prava i spolne jednakosti. Sudionici ove konferencije također će sagledati načine za prevladavanje socijalnih promjena i stvaranje  pravedne politike ravnopravnosti spolova koja će služiti interesima muškaraca i žena u Europi, a koji su najviše izloženi utjecaju trgovinskim, sigurnosnim i  razvojnim politikama EU-a.

Više o tome:
WIDE: WIDE Annual Conference 2008 "Feminist Visions for a Just Europe"

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111