hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Lisabonski ugovor iz rodne perspektive: Izmjene i izazovi, autorice Laura Bisio and Anna Cataldi, Bruxelles

Ponedjeljak, 08. rujna 2008. 

WIDE-ova publikacija (WIDE – mreža europskih feminističkih udruga) donosi glavne inovacije na području institucionalnih promjena, perspektiva EU politika i prioriteta koje će uvesti Lsiabonski ugovor nakon ratifikacije zemalja članica. U publikaciji se analizira kako ugovor utječe na građane na području ljudskih prava i ravnopravnosti spolova i ističe potrebu za demokratizacijom institucionalne strukture EU-a i procedura donošenja odluka; također ukazuje na potencijalni nedostatak usklađenosti između neoliberalne agende i formalne opredijeljenosti u socijalno orijentiranim politikama te relativnu odsutnost perspektive ravnopravnosti spolova.

Više o tome:

New WIDE publication: ‘The Treaty of Lisbon from a Gender Perspective: Change and Challenges’

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111