hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Konferencija: Promoviranje integracije marginalizirane djece i mladih migranata kroz socijalno uključivanje: školovanje, strukovno obrazovanje i sudjelovanje, 27.-28. studenog 2008., Verona, Italija

Utorak, 04. studenoga 2008.  Europska federacija djece na cesti (European Federation for Street Children - EFSC) u suradnji sa svojom talijanskom članskom organizacijom Istituto Don Calabria organizira konferenciju pod nazivom 'Promoviranje integracije marginaliziranih djece i mladih migranata kroz socijalno uključivanje: školovanje, strukovno obrazovanje i sudjelovanje (Promote integration of marginalized children and youth from a migration background through social inclusion: schooling, vocational training and participation).

Sudionici ove konferencije raspravljat će o svim aspektima i posljedicama migracije za djecu izloženu riziku, uključujući i romsku djecu koja dolaze iz južnih zemalja članica Europske unije, Francuske, Grčke, Italije, Malte, Portugala i Španjolske) i o aktualnim problemima koji se odnose na ovaj fenomen od sve veće važnosti za socijalnu i političku integraciju Unije.

Konfekcija će se naročito fokusirati na inovativne i uspješne metode razvijene u ovim zemljama radi promicanja aktivnog uključivanja i integracije ove djece i mladeži koji se suočavaju sa isključivanjem u društvu zbog svojeg emigrantskog zaleđa.

Više o tome:

EFSC: Promote integration of marginalized children and youth from a migration background through social inclusion: schooling, vocational training and participation

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111