hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Komisija pokrenula rasprava o upravljanju biootpadom u EU

Ponedjeljak, 08. prosinca 2008.  Europska komisija predstavila je početom. prosinca dokument za javnu raspravu o upravljanju biootpadom u Europskoj uniji. Javna rasprava će trajati do 15. ožujka 2009. Biootpad čini gotovo trećinu cjelokupnog otpada i može predstavljati veliku opasnost za okoliš jer na odlagalištima otpada uzrokuje stvaranje metana, snažnog stakleničkog plina, 23 puta snažnijeg od CO2, i važnog čimbenika u klimatskim promjenama.

Prema procjenama Komisije EU svake se godine proizvede 75 do 100 milijuna tona biootpada.

Komisija ističe da je upravljanje otpadom u EU zakonski dobro regulirano, ali da postoji prostor za poboljšanje kada je riječ o biootpadu, koji može biti izvor obnovljive energije i recikliranih materijala.

U Komisiji smatraju kako energija iz biootpada u obliku bioplina ili termalne energije može pomoći u borbi protiv klimatskih promjena, a kvalitetan kompost može u velikoj mjeri pridonijeti zdravom tlu i bioraznolikosti.

Zelena knjiga o upravljanju biootpadom donosi pregled postojećih praksi u EU, njihovih prednosti i mana, uzimajući u obzir zaštitu okoliša te ekonomske i socijalne aspekte, a razmatra i utjecaj postojećih regulatornih mjera te potrebu za novim zakonima za poticanje recikliranja i proizvodnje energije iz biootpada.

Više o tome:
Europska komisija: Environment: Commission launches debate on the management of bio-waste in the EU

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111