hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Publikacija udruge AGE 'Zdravo starenje'

Ponedjeljak, 08. prosinca 2008.  Publikacija 'Zdravo starenje' koju je uredila i izdala udruga AGE (European Older People’s Platform) objašnjava važnost stvaranja  adekvatnog okruženja i integriranog pristupa u promicanju zdravog stila življenja i navika. Knjiga daje pregled nadležnosti Europske unije na području zdravstva te daje korisne primjere dobre prakse, politika, projekata i preporuka EU-a za prioritetne akcije za zdravo starenje.

Udruga AGE ističe važnost promicanja pozitivnog i integriranog pristupa zdravlju kroz uvažavanje širokog spektra socijalnih, ekonomskih, prometnih, obrazovnih, stambenih i politika novih tehnologija koje imaju utjecaj na zdravlje.

Ulaganje u poboljšanje zdravstvene skrbi odgovornost je koju zajednički dijele Europska unija, zemlje članice EU-a, organizacije civilnog društva i europski građani.

Više o tome:
AGE: Healthy aging

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111