hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
EU usvojio novu direktivu o sigurnosti igračaka – nevladine organizacije traže više sigurnosne standarde

Utorak, 30. prosinca 2008.  Europska unija usvojila je uoči Božića direktivu koja će pridonijeti većoj sigurnosti dječjih igračaka u Europi. Revidirana Direktiva o sigurnosti igračaka, koju je Europska komisija predložila u siječnju, modernizirat će europske sigurnosne propise kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnološki razvoj u industriji igračaka.

Igračke se često proizvodi koristeći materijale i tehnologiju koji nisu zakonski regulirani. Nova direktiva, usvojena većinom glasova na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, zamijenit će stare propise. Direktiva će postrožiti propise o sigurnosti, zabraniti uporabu kancerogenih, mutagenih i toksičnih tvari u igračkama i ograničiti korištenje teških metala i mirisa.

Prema novim propisima, kemikalije koje mogu uzrokovati rak, izmijeniti genetski materijal i naštetiti plodnosti, tzv. CMR tvari, zabranjuju se u dijelovima igračaka koji dolaze u dodir s djecom. Olovo i živa više se ne smiju koristiti, manje se tolerira nikal, a alergeni mirisi ili su posve zabranjeni ili ih se mora označavati.

Pravila o sprječavanju gušenja malim dijelovima igračaka postrožena su, a zdravstvena upozorenja moraju biti vidljivije označena. Također, oznaka CE, koja dokazuje da je igračka u skladu s pravilima EU-a, mora biti navedena i na ambalaži ako nije jasno vidljiva na proizvodu.

Države članice EU-a moraju osigurati da nacionalne vlasti za nadzor tržišta provode odgovarajuće kontrole na vanjskim granicama EU-a, a vlastima je dano pravo da unište igračke koje predstavljaju rizik.

Nevladine organizacije za zaštitu potrošača nisu zadovoljne novim propisima, tvrdeći da idu u prilog industriji, a ne sigurnosti.

Europska organizacija za zaštitu potrošača BEUC tvrdi da nove mjere znače da će mnoge opasne kemikalije, poput kancerogenih tvari, alergenih mirisa i kemikalija koje uzrokuju hormonalne poremećaje, i dalje biti dopuštene u igračkama.

BEUC upozorava kako većinu igračaka neće morati kontrolirati neovisna treća strana prije puštanja na tržište.

Međutim, ovaj prijedlog odbacila je većina zastupnika Europskog parlamenta, što je bio jedan od razloga zašto su zastupnici skupine Zeleni glasovali protiv cijelog paketa.

BEUC je također izrazio žaljenje što Europski parlament nije dao dovoljno vremena za daljnja poboljšanja radi usvajanja kvalitetnije direktive, već je žurio s objavom novih propisa tjedan dana prije Božića.

Više o tome:
BEUC: The New European Toy Safety Legislation: Santa Claus Cannot Guarantee Safer Christmas Presents for Children

Europski parlament: MEPs adopt toy safety directive ahead of festive season

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111