hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Naslovnica - Programi EU i EGP/NF - Civilno društvo i EU
Europarlamentarci protiv diskriminacije i stigmatiziranja Roma

Četvrtak, 05. veljače 2009.  U izvješću Odbora za zapošljavanje i socijalnu politiku Europskog parlamenta objavljenog krajem siječnja poziva se na usvajanje strategije za integraciju romske zajednice u Europskoj uniji. Europarlamentarci ističu kako bi obrazovanje mladih ljudi trebalo biti prioritet u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti Roma.

U izvješću o društvenom položaju Roma i poboljšanju njihovo pristupa tržištu rada u EU ističe se kako su Romi najveća etnička manjina u EU koja trpi razne oblike diskriminacije, viši stopu siromaštva i niži životni standard od Europskog prosjeka.

Tijekom zadnjeg proširenja EU-a na europski istok socijalnom i gospodarskom položaju Roma institucije EU pridale su veliku pažnju, međutim otada ostvareni napredak bio je ograničen.

U izvješću se zaključuje kao mladi Romi uglavnom rano napuštaju školovanje što šteti njihovom osobnom obrazovanju, integraciji i mogućnostima na tržištu rada, iako se postotak mladih Roma u srednjem i visokoškolsko obrazovanju povećao.

Mladi Romi susreću se sa nepovoljnim pristupom obrazovnim uslugama i drugim socio-ekonomskim neprilikama, stoga Odbor EP-a poziva na usvajanje ciljanih obrazovnih politika za pomoć romskim obiteljima i za poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja, pri čemu naročitu pažnju treba obratiti na romske žene kod kojih je stopa zapošljavanja izrazito malena.

Većina članova Odbora pozdravila je i prijedlog za sveobuhvatnu novu direktivu za borbu protiv diskriminacije i podržalo ideju da Europska komisija sastavi programa za eliminaciju diskriminacije i stigmatiziranja Roma.
Europarlamentarci su također preporučili zemljama članicama EU-a stvaranje stručne skupine koja bi uključivala i predstavnike Roma a koja bi koordinirala strategiju za Rome u zemljama članicama kako i uporabu fondova EU-a za promociju ove strategije.

Više o tome:
Europski parlament: Improving EU labour market access for the Roma

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111